Shutterstock
Statisk elektricitet

Hvad er statisk elektricitet?

Statisk elektricitet skyldes en ophobet elektrisk ladning, der kan give dig et stød - og i nogle tilfælde endda skabe en gnist.

Hvad er statisk elektricitet?

Når du får stød ved at røre et metalhåndtag, skyldes det statisk elektricitet - en ophobet elektrisk ladning.

Statisk elektricitet kaldes også for berøringselektricitet, fordi det opstår ved, at to materialer eller legemer gnider mod hinanden.

Nogle materialer er særligt gode til at ophobe elektrisk ladning. Det gælder fx for syntetiske stoffer som polyester.

Når de to materialer gnider mod hinanden, vil det ene materiale overføre elektroner til det andet og der opstår et overskud af elektroner i det ene materiale og et underskud af elektroner i det andet.

Ved berøringen er materialerne således blevet henholdsvis negativt og positivt ladet og det er denne ophobning af elektrisk ladning, man kalder for statisk elektricitet.

Eksempler på statisk elektricitet er:

  • Hår der stritter ud til alle sider
  • Støv der samler sig omkring ledninger og elektronik
  • Tøj der ‘klistrer’ til kroppen

Et andet eksempel på statisk elektricitet er vand, der tiltrækkes af et elektrisk ladet objekt, fx en ballon.

Eksempel på statisk elektricitet

Ballonen afbøjer vandstrålen, fordi den er ladet med statisk elektricitet.

© Shutterstock

Så snart legemet kommer i kontakt med en ledende genstand, som fx et metalhåndtag, vil den elektriske ladning blive udlignet, hvilket kan give et lille stød.

I nogle tilfælde kan der ligefrem opstå en gnist.

Ledende genstande er typisk metalgenstande, elektronik, bildøre og radiatorer, men andre mennesker kan også være ledende.

Når man kan få stød af statisk elektricitet skyldes det i bund og grund, at modsatte ladninger tiltrækker hinanden, ligesom at ens ladninger frastøder hinanden.

Derfor søger de negativt og positivt ladede partikler hen mod hinanden og i det øjeblik, de rører ved hinanden, sker der en udligning. Det er denne udligning, der giver stød.

Hvordan undgår man statisk elektricitet?

En persons ophobning af statisk elektricitet afhænger blandt andet af hudens og luftens fugtighed og hvilket tøj, personen har på.

En jakke af polyester er for eksempel langt mere tilbøjelig til at skabe statisk elektricitet end en jakke af læder.

Samtidig giver tør hud større sandsynlighed for at opbygge elektrisk ladning end fugtig hud.

Derfor kan der være stor forskel på, hvor ofte og hvornår, man oplever statisk elektricitet.

Mange oplever flere stød i vintermånederne, fordi luftfugtigheden indenfor typisk er lavere i disse måneder.

statisk elektricitet - hår

Når man børster hår kan der opstå statisk elektricitet på grund af friktionen mellem børsten og håret.

© Shutterstock

Har man problemer med statisk elektricitet, kan man forsøge at undgå syntetiske stoffer, tage fugtighedscreme på huden eller skrue ned for radiatoren.

Opstår problemet typisk omkring computeren, kan man anskaffe sig en antistatisk måtte og placere under skrivebordet eller undersøge, om problemet skyldes opladerstikket til computeren.

Er statisk elektricitet farligt?

I langt de fleste tilfælde er statisk elektricitet ikke farligt og kroppen kan opbygge en stor ladning uden at det er til skade for personen.

Det skyldes, at det stød, man mærker ved udligningen, kommer fra spænding og ikke strøm.

Spændingen ved et statisk elektrisk stød kan ligge på flere tusinde volt, men hvis stødet havde en strøm på bare et par ampere, ville det være livsfarligt.

Ved en elektrisk opladning på mindre end 1000 volt vil personen ofte ikke bemærke noget, mens spændinger over 2000 volt kan opleves som ubehagelige.

Statisk elektricitet er altså som oftest harmløst, selvom det kan være irriterende.