Hvor præcist skyder en riffel?

Hvordan måler man en riffels præcision, og hvor præcist kan de bedste skarpskytter skyde?

Snigskytte-sigte-på-naturlig-baggrund
© Shutterstock

Moderne rifler er overordentlig præcise våben – så præcise, at det nærmest kun er den menneskelige faktor, der afgør træfsikkerheden. Ved skydning på 100 meters afstand er det fx muligt at skyde hul i hul – forstået på den måde, at det er umuligt at skelne de enkelte skudhuller fra hinanden, fordi alle projektiler rammer helt præcist. Under konkurrencer kan verdens dygtigste riffelskytter score maksimumpoint selv på 300 meters afstand. De rammer altså plet hver eneste gang. Der findes forskellige måder at måle præcisionen på. På riffelfabrikker spænder man ofte våbnene op i prøveskydningsbænke, hvorfra de affyres automatisk. Efter en serie skud måles spredningen på forskellige afstande. Selv på 1000 meters afstand kan spredningen af skuddene være så lille som 10-12 centimeter. Mange faktorer afgør en riffels præcision. Udformningen af riffelgangen – den spiralformede rende, der får projektilet til at rotere – er selvfølgelig vigtig, men også løbets længde og ammunitionen betyder meget. Det samme gør kvaliteten af kikkertsigtet – de bedste kompenserer selv for tyngdekraftens påvirkning af projektilets bane. Det er derfor umuligt at pege på en enkelt riffeltype som den mest præcise. Rifler er langtrækkende våben. Projektilet fra en kraftigt ladet riffel, som skydes opad i en vin-kel på cirka 30 grader, kan flyve fem-seks kilometer bort, og der er eksempler på, at skarpskytter kan ramme helt præcist på to-tre kilometers afstand.