Road salt

Hvordan kan salt smelte sne på vejen?

Isglatte veje er dødsfælder i trafikken. Men med en simpel kemisk forbindelse kan vi holde vejene fri for is. Forstå hvorfor salt får isen til at smelte.

Salt nedsætter vands frysepunkt ved at gøre det vanskeligt for vandets molekyler at finde sammen og danne iskrystaller. Salt er en kemisk forbindelse af natrium og klor.

Når salt kommer i forbindelse med vand eller is, opløses saltkrystallerne, og positive natrium-ioner frigøres sammen med negative klor-ioner.

Disse ioner blander sig med vandmolekylerne og gør det svært for vandmolekylerne at komme så tæt på hinanden, at de kan danne iskrystaller, selv om temperaturen er på frysepunktet.

Salt forstyrrer ligevægt mellem is og vand

I en blanding af is og vand ved frysepunktet er der ligevægt: Nye vandmolekyler kommer hele tiden i kontakt med isen, hvor de bliver indfanget og får iskrystallerne til at vokse.

Der er også hele tiden vandmolekyler, der forlader iskrystallerne. I ligevægtssituationen er der lige mange vandmolekyler, der tilføres og forlader isen.

Hvis der tilsættes salt, har natrium- og klor-ionerne ikke så let ved at placere sig i iskrystallerne, men fordeler sig rundtom i vandet og fortrænger vandmolekylerne.

Det betyder, at der nu er lidt færre vandmolekyler, som kan blive indfanget af iskrystallerne – men samtidig er antallet af molekyler, som forlader iskrystallen, uændret.

Resultatet er, at iskrystallen taber mere vand, end den indfanger, og at isen smelter.