© Shutterstock

Hvordan opstår en farveløs regnbue?

Indimellem kan man være heldig at se en slags regnbue uden farver, altså en helt hvid bue på himlen. Hvordan opstår sådan en?

Kombinationen af sol og tåge kan give anledning til fænomenet tågebue. Det er en bred og hvidlig bue, som opstår ved lysets samspil med mikroskopiske vanddråber i tågen.

Tågebuerne dannes på samme måde som regnbuer, ved at solens lys brydes i de vanddråber, som tågen består af.

Eftersom vanddråberne i tågen er meget mindre end regndråber – vi er nede på hundrededele til tusindedele af en millimeter – så vil de enkelte farvebånd i regnbuen blive udbredt så meget, at alle farverne bliver blandet.

Den hvide regnbue

Resultatet bliver en bred hvid regnbue. I større regndråber holdes spektret så at sige adskilt, og i den klassiske regnbue kan man således se en bue i alle spektrets farver.

Tågebuer dannes, når vanddråberne, som sollyset brydes i, er mindre end 0,05 mm i diameter, mens regndråber har en størrelse fra 0,5 mm og typisk op til 1-2 mm i diameter.

I øvrigt er regnbuer hyppigst associeret med sollys, men også kraftigt månelys kan danne regnbuer. Regnbuens centrum befinder sig altid i en retning modsat Solen eller Månen.