Hvordan opstår en farveløs regnbue?

Indimellem kan man være heldig at se en slags regnbue uden farver, altså en helt hvid bue på himlen. Hvordan opstår sådan en?

© Shutterstock

Kombinationen af sol og tåge kan give anledning til fænomenet tågebue. Det er en bred og hvidlig bue, som opstår ved lysets samspil med mikroskopiske vanddråber i tågen.

Tågebuerne dannes på samme måde som regnbuer, ved at solens lys brydes i de vanddråber, som tågen består af.

Eftersom vanddråberne i tågen er meget mindre end regndråber – vi er nede på hundrededele til tusindedele af en millimeter – så vil de enkelte farvebånd i regnbuen blive udbredt så meget, at alle farverne bliver blandet.

Den hvide regnbue

Resultatet bliver en bred hvid regnbue. I større regndråber holdes spektret så at sige adskilt, og i den klassiske regnbue kan man således se en bue i alle spektrets farver.

Tågebuer dannes, når vanddråberne, som sollyset brydes i, er mindre end 0,05 mm i diameter, mens regndråber har en størrelse fra 0,5 mm og typisk op til 1-2 mm i diameter.

I øvrigt er regnbuer hyppigst associeret med sollys, men også kraftigt månelys kan danne regnbuer. Regnbuens centrum befinder sig altid i en retning modsat Solen eller Månen.