Hvorfor bliver der dannet bobler i et glas vand?

Når jeg lader et glas vand stå et stykke tid, dannes der altid små bobler i det. Hvad skyldes det?

bobler-i-et-glas-vand
© Shutterstock

De små bobler i postevandet indeholder ganske almindelig luft, som er opløst i vandet, når det kommer ud af hanen. På det tidspunkt er vandet koldt, typisk 8-12 grader, men efter at vandet har stået et stykke tid, når det op på stuetemperatur. Da koldt vand kan indeholde mere luft end varmt vand, er der ikke længere plads til så meget luft i vandet, og luften bliver derfor udskilt som små bobler. Når grundvandet hentes op fra undergrunden, bliver det iltet på vandværkets iltningstrappe for at udskille svovl- og jernforbindelser. På vej ud til forbrugerne stiger vandets temperatur, og derfor frigøres noget af ilten i vandet. Det kan resultere i problemer med luftlommer i vandrørene, og derfor er de fleste store vandrør forsynet med udluftningsventiler.