Hvorfor bliver mælken sur i tordenvejr?

Jeg har flere gange oplevet, at mælken pludselig var blevet sur efter et tordenvejr, selv om den havde stået i køleskab. Hvordan kan det lade sig gøre?

Tordenstorm-over-by
© Shutterstock

I Nordeuropa har det været en udbredt skik at drikke tordenkaffe, fordi det var godt at være vågen, hvis lynet slog ned. Desuden mente man, at mælken ville blive sur, og så kunne man lige så godt komme den i kaffen, inden den blev ødelagt. Tidligere gik man ud fra, at det var de forhøjede temperaturer og den øgede luftfugtighed i forbindelse med tordenvejr, som var ansvarlig for den sure mælk. Nærmere undersøgelser har imidlertid vist, at det ikke kan passe, idet mælken også kan blive sur, selv om den opbevares i køleskab. Andre materialer kan også ændre karakter i forbindelse med tordenvejr – fx gelatine, som bliver mere flydende. Fænomenet er altså reelt nok, og de fleste forskere mener nu, at det skyldes en form for elektromagnetisk stråling, da den sure mælk og de andre ændringer kan opstå selv i klimakontrollerede lokaler. Under et tordenvejr dannes såkaldte forudladninger inden selve lynet. Disse udladninger kan stråle ud over et meget stort område, og man regner derfor med, at de forårsager den sure mælk.