Shutterstock

Hvorfor er et minut inddelt i lige netop 60 sekunder?

Er det blot en tilfældighed, at et minut er inddelt i 60 sekunder og en time i 60 minutter?

Minutterne og sekunderne stammer fra den græske astronom Klaudios Ptolemaios’ 60-talssystem. Ptolemaios, (år 100-170 e.Kr.) opfattede tallet 60 som et fuldkomment tal, som man kunne beregne alle forhold i universet ud fra.

Hvorfor det netop skulle forholde sig sådan, gav han dog ingen forklaring på. I Ptolemaios’ 60-talssystem betegnede minutter – minuta – 1/60 af en enhed, mens sekunder – pars minuta secunda, der slet og ret betyder den anden formindskede del – var 1/60 af 1/60.

Fra omkring 1200-tallet begyndte man at bruge disse to betegnelser som tidsenheder. I dag er deres nøjagtige længde defineret meget præcist.

Et sekund er således varigheden af 9.192.631.770 perioder af strålingen fra cæsium-133-atomet ved overgangen mellem to energiniveauer.