Hvorfor er regnbuen bueformet?

“Hvorfor har regnbuen altid form som en halvcirkel? Skyldes det regndråbernes form eller lysets brydning?”

Regnbue

Sollys er sammensat af alle farver, og når lyset rammer en regndråbe, brydes lyset lidt forskelligt. Det giver regnbuendens farver.

En regndråbe er ikke dråbeformet, men kugleformet, hvilket spiller en stor rolle for den måde, hvorpå lyset brydes i dråben.

Det meste af lyset fortsætter tværs gennem regndråben, men noget af lyset bliver spejlet af dråbens runde bagvæg, hvorefter det brydes nok en gang på vej ud af dråben.

Målinger viser, at forholdsvis mange stråler kommer ud af dråben i en vinkel på 42 grader, set i forhold til det lys, der rammer dråben.

Derfor vil en iagttager, der står med ryggen mod Solen og ser op mod den sorte, regntunge himmel, se en bue af farvet lys, som netop stammer fra de dråber, der befinder sig i en vinkel på 42 grader i forhold til iagttageren.

Regnbuen er cirkelformet

Det opleves som en bue af lys, men faktisk er det et udsnit af en cirkel, man ser. Det meste af den befinder sig blot under horisonten. Fra fly og bjergtoppe kan man være heldig at se en hel regncirkel.

Regnbuer ses tydeligst, når regndråberne er store. Når forholdene er særligt gunstige, dannes der to buer, en primærbue og en sekundær bue. Den nederste er klarest, og på den øverste kommer farverne i omvendt rækkefølge. Den dannes af lys, som har gennemgået en ekstra spejling inde i dråberne, inden det rammer øjet.