Hvorfor hører man godt gennem vand?

Når man dykker under vandet i en svømmehal, høres alle lyde pludselig meget tydeligt. Hvordan kan det være?

Konkylie-på-strand
© Shutterstock

Lyd forplanter sig som en bølge gennem sit medium – der normalt er luft – i form af skiftevise fortyndinger og fortætninger. Ved ankomsten til vores ører overføres bevægelsen til trommehinden og videre til det indre øre, hvor registreringen og den indledende behandling af lydindtrykket finder sted. Lydstyrken bestemmes af, hvor stor en energimængde, der overføres, og jo tættere det lydbærende medium er, desto mere energi overføres der. Vand er betydeligt tættere end luft (selv om det på den anden side også er mindre sammentrykkeligt), og svingninger i vand er derfor i stand til at frembringe større udsving i trommehinden. Lydens hastighed gennem forskellige medier giver en fornemmelse af, hvor effektivt lyden forplanter sig. Lydhastigheden er omkring 1500 m/s i vand mod 330 m/s i luft. I stål kan lyden bevæge sig med en hastighed på mere end fem kilometer i sekundet. I et lufttomt rum er der ikke noget medium, der kan bære lyden, så her vil lyd slet ikke kunne udbrede sig.