Hvorfor kører hjul baglæns på film?

Når jeg ser biler og hestevogne på film, virker det som om deres hjul drejer baglæns. Hvordan hænger det sammen?

Vognhjul

Det handler om synsindtryk eller billeder per sekund, din hjerne kan behandle, og det optiske bedrag hedder "stroboskopisk effekt" eller "wagon-wheel effect".

"Stroboskopisk effekt" beskriver det optiske bedrag, der opstår i naturligt lys eller under stroboskopisk belysning - eksempelvis når du kigger ud af vinduet i en flyvemaskine og tydeligt kan se, at propellerne drejer meget langsomt baglæns. Effekten kan opleves ved alle former for rotation med "eger" - som en helikopters rotor, et hjul på en bil eller altså propellen på et fly.

Ved 8-12 omdrejninger i sekundet synes rotationen at stå stille, og "egerne" holder op med at bevæge sig. Ved 30-35 rotationer i sekundet udviskes "egerne" næsten men kan ses dog som en langsom baglæns rotation. Og ved 40-100 rotationer per sekund flyder "egerne" sammen til en flade men kan som oftest ses som en stationært flimrende streger.

Kameraet udfordrer hjernen

”Wagon-wheel effect” er et optisk bedrag, der får hjul, propeller og rotorer til at stå stille eller rotere baglæns på film. Det opstår, fordi film- og tv-kameraer optager 24 eller 25 billeder i sekundet.

Hvis hjulet samtidig drejer 25 gange i sekundet, vil kameraet fange hjulet i samme position, hver gang det tager et billede. På filmen vil det derfor se ud som om, hjulet står stille.

Effekten opstår også på film, når eksempelvis et tog med skiftevis forskelligfarvede vogne passerer forbi med den helt rette fart, hvor synsindtrykket på optagelsen vil være, at toget står stille mens vognene "blinker". Her er det seerens hjerne, der må tvinge sig selv til at bestemme, hvilken retning toget kører.

Hjulet kører baglæns

Hvis hjulet derimod drejer lidt langsommere end 25 gange i sekundet, vil kameraet fange hjulet, når det knap nok har kørt en omgang, og så opstår fornemmelsen af, at hjulet kører baglæns.

Se princippet i videoen herunder