Kan det virkelig passe, at en regnbue kan vende på hovedet?

Jeg var på landet nogle dage, hvor jeg så en omvendt regnbue. Hvor kommer den fra?

rainbow reverse

En regnbue, der vender på hovedet, er ikke en almindelig regnbue, men en såkaldt zenitbue.

Vejrfænomenet befinder sig et andet sted på himlen, end en regnbue ville, og den opstår på en anden måde.

Lyset brydes i iskrystaller

Zenitbuen skyldes brydning af sollys i iskrystaller fra tynde cirrusskyer højt oppe i atmosfæren. Brydningen opstår, når lys passerer fra ét medie til et andet – fx fra luft til is. Fordi lysets hastighed er forskellig i de to medier, skifter lysstrålerne retning.

Graden af brydning er imidlertid afhængig af lysets bølgelængde. De lange bølgelængder i den røde del af det synlige spektrum afbøjes mindst, mens de korte bølgelængder i den violette del afbøjes mest.

Det hvide lys splittes

Dermed splittes det oprindeligt hvide sollys til alle sine farver ved såkaldt dispersion. Opsplitningen giver den regnbuelignende effekt i zenitbuen – og for øvrigt også effekten i regnbuen, hvor lyset dispergeres i vanddråber.