Kan ilt få luft til at brænde?

Eksplosion-på-sort-baggrund
© Shutterstock

Luft kan ikke antændes, heller ikke hvis iltindholdet øges. Ilt i sig selv brænder heller ikke, men nærer branden, hvorfor det kan være farligt at have åben ild tæt på en kilde til ilt. Hvis man fx tænder et stearinlys i luft med et højt indhold af ilt, forløber forbrændingen hurtigere og kan blive farlig. For at en brand kan opstå, skal der være brændbart materiale, ilt og varme til stede. Når noget brænder, indgår det i en kemisk reaktion med ilt, som udvikler mere varme, end branden kræver for at gå i gang. Det betyder, at processen kan fortsætte, indtil der enten ikke er mere brændbart materiale eller ilt tilbage, eller indtil processen er kølet ned. Atmosfærisk luft består normalt af 78 pct. kvælstof, 21 pct. ilt og små mængder af forskellige gasser. Kvælstof kan ikke brænde, for når det reagerer med ilt, kræver processen mere varme, end den udvikler, og gasserne findes slet ikke i koncentrationer, der er høje nok til, at der kan gå ild i luften.