Kan vand brænde?

Det er et mysterium for mig, at vand ikke kan brænde. Vand består af brint – et af de mest brændbare stoffer – og ilt, som er nødvendigt til enhver forbrænding.

Ild-på-vand
© Shutterstock

Kemisk set kan en normal forbrænding defineres som en proces, hvor et stof går i forbindelse med ilt (O2). Når brint (H2) brænder, vil der således dannes H2O, og vand bliver derfor restprodukt efter forbrændingen af brint. Man kan altså sige, at vand ikke kan brænde, fordi brinten allerede er brændt af. Det er ikke kun brint, der allerede er brændt af. Ilt reagerer meget let med andre stoffer, og næsten alt uorganisk materiale på Jorden har i tidens løb reageret med ilt. Langt de fleste metaller findes udelukkende i iltede forbindelser, ligesom jord, sten og klipper består af iltholdige mineraler. Disse stoffer kan ikke brænde, fordi de allerede er gået i forbindelse med ilt og dermed kan betragtes som en slags aske. Til gengæld kan vand bruges til at slukke en brand. Det skyldes, dels at vand ikke er brændbart, og dels at det har en god evne til at absorbere varme. Det kræver meget energi at opvarme vand, og den proces stjæler varmen fra ilden. Temperaturen falder til under de 400-500 °C, som skal til for at opretholde forbrændingen, og ilden går ud.