Hvorfor flyder citron, når lime synker til bunds?

Frugtens massefylde afgør, om den flyder ovenpå eller synker til bunds i vand.

Hvorfor flyder citronen, når limen synker?

Citroner flyder, mens en lime synker til bunds i vand. Appelsiner og vindruer synker også, mens æbler flyder.

Om frugter synker eller flyder, afhænger af, om deres massefylde er højere eller lavere end vands.

Vand har en massefylde på præcis ét gram pr. cm3, mens en limes massefylde er ca. 1,1 gram pr. cm3. I frugter med stor massefylde er frugtkødet ofte tættere pakket.

Sådan måles frugtens massefylde

En frugts massefylde kan findes ved at hælde vand i et glas til randen og mase frugten ned under vandets overflade.

Derefter måles den mængde vand, der løber ud over kanten – altså hvor meget væske frugten fortrænger.

Frugtens vægt divideres nu med vandets volumen, så enheden bliver gram pr. milliliter eller g/cm3.

Massefylde på flaske

Massefylden påvirker ikke bare, om frugten flyder eller synker i vand. Den påvirker også formen på vandflasker, der bliver sat i køleskabet.

Læs hvorfor her: