Hvad betyder “statistisk signifikant”?

I forbindelse med forskningsresultater møder man ofte begrebet “statistisk signifikant”. Men hvad betyder det egentlig?

© Shutterstock

Udtrykket “statistisk signifikant” fortæller, at et resultat af en undersøgelse ikke bare skyldes tilfældigheder.

Hvis forskere fx vil afprøve et lægemiddel, tester de det typisk på en gruppe personer og sammenligner med en tilsvarende kontrolgruppe, som får et virkningsløst stof, kaldet placebo.

På forhånd har forskerne fastlagt en såkaldt p-værdi, som er udtryk for, hvor sandsynligt det er, at forskellen på virkningen i de to grupper ikke blot skyldes tilfældigheder.

Efter undersøgelsen spørger forskerne så sig selv: Hvor stor er sandsynligheden for, at den observerede forskel – eller en større forskel – mellem grupperne ville optræde, hvis begge grupper havde fået placebo? Hvis denne sandsynlighed er lavere end p-værdien, er forskellen “statistisk signifikant”.

Det betyder ikke nødvendigvis, at virkningen af medicinen er stor, men blot at den ifølge forsøget ser ud til at være det.

Ostespisere bliver kvalt i sengetøjet

Forskerne kan øge sikkerheden af resultaterne ved at gøre grupperne af forsøgspersoner større. Men så er det til gengæld sværere at holde styr på, at der ikke sniger sig uvedkommende forhold ind.

I meget store data-mængder kan man således finde statistiske sammenfald – såkaldt korrelation – mellem ting, som logisk set intet har med hinanden at gøre. I USA er der fx et sammenfald mellem udviklingen i befolkningens indtag af ost og antallet af mennesker, som dør ved at blive viklet ind i deres sengetøj.

5 pct. er den almindeligste p-værdi i videnskabelige undersøgelser. Det betyder, at der højst må være fem procents risiko for, at resultaterne skyldes tilfældigheder.