Hvad er et kvantespring?

Folk snakker gerne om kvantespring, når de skal beskrive et meget stort hop. Men kan I forklare, hvad et kvantespring egentlig er?

Folk snakker gerne om kvantespring, når de skal beskrive et meget stort hop. Men kan I forklare, hvad et kvantespring egentlig er?

Shutterstock

I 1913 lancerede den danske fysiker Niels Bohr to postulater: For det første at elektroner kun kan cirkulere i ganske bestemte baner kaldet kvantetilstande omkring en atomkerne. For det andet at en elektron kan foretage kvantespring mellem de forskellige baner. Hvis den springer fra en højereliggende bane til en lavereliggende, mister atomet energi, som bliver udsendt i form af en lyspartikel kaldet en foton.

Allerede få år efter 1913 opgav fysikerne forestillingen om, at elektronerne bevæger sig i baner som planeter omkring en stjerne, og gik over til at betragte dem som en form for bølger. Men ideen om kvantetilstande og kvantespring bruges i dag overalt i fysikken på molekyler, atomer, atomkerner og mere eksotiske systemer af partikler.

Så pudsigt nok er et kvantespring i fysikken en meget, meget lille bevægelse, selv om det i dagligdagen bruges til at betegne et stort og fundamentalt skifte. Kvantemekanikken kan levere meget præcise forudsigelser, som er bekræftet gennem utallige målinger. Derfor regnes den i dag for den mest gennemtestede teori i videnskabens historie.

Alligevel giver det fortsat anledning til intense diskussioner mellem eksperter, hvad en kvantetilstand og et kvantespring dybest set er, og flere tolkninger er stadig mulige.