Hvad nu hvis ... jeg gravede en tunnel tværs gennem Jorden?

Lad os sige, det rent faktisk er muligt at grave et hul tværs gennem Jordens midte. Hvad ville der ske, hvis jeg hoppede ned i det?

© Shutterstock

Hvis du hopper ned i en tunnel, der går hele vejen tværs gennem Jorden, falder du ind mod centrum. Hvordan turen præcis foregår afhænger af, om der er luft i tunnelen eller ej.

Er der er luft i tunnelen, bliver du bremset af luftmodstanden. Falder du på maven med arme og ben ud til siden, når du en hastighed på ca. 200 km/t, mens du kan nå op på 480 km/t, hvis du falder strømlinet som ved et hovedspring.

Tophastigheden bliver allerede nået i løbet af de første minutter. Herefter falder du langsommere og langsommere.

Ned igennem hullet stiger lufttrykket, og dermed luftmodstanden, fordi vægten af luftsøjlen over dig hele tiden vokser. Samtidig mindskes tyngdeaccelerationen, fordi der bliver stadig mindre af Jordens masse under dig til at trække dig nedad, og mere og mere over dig, som trækker i den modsatte retning.

Med luft i hullet stopper din tur derfor tæt på Jordens centrum. Her er du vægtløs, fordi der er lige meget masse i alle retninger.

Drøner gennem Jorden med 28.000 km/t

Er hullet lufttomt, bliver turen noget vildere. Uden luftmodstand fortsætter accelerationen nemlig, så du passerer centrum med ca. 28.000 km/t.

Herefter bremser du langsomt, og efter 42 minutter når du frem til jordoverfladen på den anden side af kloden. Her er det vigtigt, at du griber fat i noget. Ellers falder du igen nedad gennem hullet som et pendul, der kan fortsætte i al evighed.

Luft afgør faldets forløb

Hopper du i et hul gennem Jorden, kan du både ende i centrum og på den anden side af kloden. Luft er den afgørende faktor.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Hastigheden stiger

Når du hopper i hullet, begynder accelerationen, fordi Jordens masse trækker i dig. I en luftfyldt tunnel topper du hurtigt på et par hundrede km/t, mens du i en lufttom får stadig mere fart på.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Vægtløsheden regerer

I Jordens midte er du vægtløs, fordi der er lige meget masse i alle retninger. I en luftfyldt tunnel stopper luftmodstanden dig, og du hænger stille. I den lufttomme drøner du forbi med 28.000 km/t.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Faldet returnerer

I en luftfyldt tunnel må du klatre de 6371 km fra Jordens midte til overfladen. I en lufttom falder du med lavere og lavere hastighed, til du når jordoverfladen. Herfra går turen den modsatte vej.