Shutterstock
radioaktiv stråling

Hvorfor er radioaktiv stråling så farlig?

Hvad sker der med kroppen, når man bliver udsat for radioaktiv stråling, og hvad er følgerne på kort og lang sigt?

Når radioaktiv strålings energi afsættes i kroppen, dannes der elektrisk ladede atomer, ioner.

De sætter gang i dannelsen af en række fremmede kemiske stoffer i vævet. Det er disse stoffer, der kan lave uoprettelige skader på cellerne.

Bl.a. dannes der brintoverilte, der let går i forbindelse med kroppens molekyler og ændrer deres kemiske egenskaber.

Radioaktiv stråling giver strålesyge

Forskerne ved mest om den akutte virkning af store stråledoser i forbindelse med ulykker fra atomkraftværk.

Strålingssyge er betegnelsen for de akutte symptomer, der følger umiddelbart efter, at hele kroppen eller store dele af den er blevet udsat for stor radioaktiv stråling. Den radioaktive stråling måles i gray, forkortet Gy.

Tærsklen for strålingssyge ligger omkring 0,5 til 1 Gy. Overskrides den, får man symptomer som:

  • Kvalme
  • Appetitløshed
  • Opkastninger
  • Svimmelhed

Radioaktiv stråling kan give kræft

De langsigtede virkninger af små doser radioaktiv stråling er vanskeligere at følge og registrere. Man har dog lavet flere sandsynlighedsberegninger.

Fx har man efter Tjernobyl-ulykken forsøgt at beregne risikoen for skader på lang sigt for dem, der har været udsat for 0,9 Gy, dvs. en ret lav radioaktiv stråling.

Forskerne forventer fem ekstra kræftdødsfald pr. år ud af en gruppe mennesker på fem millioner.

Kræftrisikoen ved radioaktiv stråling skyldes, at selve cellekernen, der indeholder dna-molekylet, er særlig følsom for stråling.

Det kan resultere i, at cellerne begynder at dele sig ukontrolleret, og det kan udvikle sig til kræft.

Radioaktiv stråling skader celler

De af kroppens celler, der deler sig hurtigt, er særligt udsatte for radioaktiv stråling.

Det gælder cellerne i knoglemarven og i fordøjelsessystemets slimhinder, som hele tiden fornys, mens fx hjernecellerne er mindre udsatte.

En dosis over fem Gy regnes for dødelig.

Radioaktiv stråling på mellem to og ti Gy kan føre til døden i løbet af få uger eller måneder som følge af knoglemarvssyndrom – kræft.

Radioaktiv stråling på mellem 10 og 20 Gy fører til døden i løbet af tre til ti dage på grund af ødelagt tarmsystem og indre blødninger, mens radioaktiv stråling på over 20 Gy ødelægger centralnervesystemet og slår ofret ihjel på mellem et par minutter og to døgn. Som regel fordi åndedrætsfunktionen lammes.