NASA
Magnetisme feature

Magnetisme redder os fra dræbende partikler

Det er magneter, der sørger for, at du kan gemme på din harddisk. De gør det også muligt at starte bilen. Og i større skala er magnetismen livsnødvendig for os.

Magnetisme beskytter os mod udslettelse

Magnetisme har vital betydning for vores livsbetingelser i den helt store skala.

Jorden er nemlig en stor magnet med en nordpol og en sydpol, og planetens magnetfelt beskytter os mod skadelig partikelstråling fra Solen og fra rummet.

Hvis denne stråling ikke blev bremset af Jordens magnetfelt, ville den dræbe livet, som vi kender det, på vores planet.

Kraftige solstorme, som bliver bremset af Jordens magnetfelt, er mulige at observere med det blotte øje. Tæt på polerne kan partiklernes afbøjning ses ved fænomenerne nordlys og sydlys.

Planetens magnetfelt bliver dannet i geodynamoen i Jordens ydre kerne, som er et ustabilt og kaotisk system. Derfor bytter nordpolen og sydpolen med mellemrum plads.

Målinger ved hjælp af de tre danske Swarm-satellitter viser, at Jordens magnetfelt svækkes kraftigt for tiden, og peger på, at en polvending vil begynde inden for de næste 2000 år.

Hvad er magnetisme?

Groft sagt skyldes magnetisme elektrisk ladede partikler i bevægelse. Et stof er magnetisk, hvis der er uparrede elektroner omkring en atomkerne. Det faktum var dog længe en gåde for videnskaben.

I starten af 1800-tallet opnåede videnskaben en dybere forståelse af magnetisme. På det tidspunkt havde man opdaget elektriciteten.

Tidens førende fysikere mente imidlertid ikke, at elektricitet og magnetisme havde noget med hinanden at gøre.

Hvad er elektromagnetisme?

Den opfattelse blev ændret med et enkelt eksperiment, som den danske fysiker Hans Christian Ørsted udførte i 1820 med et simpelt batteri.

Foran en forsamling på Københavns Universitet holdt Ørsted et kompas helt hen til sit batteri og tilsluttede strøm. Da han bevægede kompasnålen rundt, gav den magnetiserede nål udsving.

Eksperimentet beviste, at elektricitet og magnetisme er to manifestationer af den samme naturkraft, som Ørsted døbte elektromagnetismen.

Elektromagnetisme satte el til verden

Senere samme år blev forsøget gentaget i Paris, og den franske fysiker André-Marie Ampère styrtede hjem fra fremvisningen og begyndte at eksperimentere.

I løbet af et par uger fandt han ud af, at en jernstang kan gøres til en elektromagnet ved at omgive den med en elektrisk spole.

I 1831 viste den engelske fysiker Michael Faraday, at fænomenet også virker den anden vej rundt, da han demonstrerede, at magnetfelter kan inducere elektrisk spænding og strøm i jern.

Elektromagnetismen er en grundlæggende naturkraft, som er basis for stort set al moderne teknologi, som eksempelvis harddisken i computeren, magnetscanneren på hospitalet, eller generatoren i vindmøllen.