Shutterstock
Jordens magnetfelt afbøjer Solens stråling.

Hvor kommer Jordens magnetfelt fra?

Jorden er omgivet af et magnetfelt, som beskytter os mod skadelig stråling fra rummet, men hvor stammer feltet fra, og hvordan er det opbygget?

Jorden er omgivet af magnetiske feltlinjer, det såkaldte magnetfelt, som beskytter os mod ladede partikler fra rummet. Feltet skabes i samspil mellem den faste og den flydende del af Jordens kerne, når den flydende del, som består af jern og nikkel, bevæger sig.

Jordens rotation betyder, at de flydende metaller bevæger sig rundt i hvirvler, som løber langs Jordens rotationsakse. Langs hvirvlerne skabes der magnetiske feltlinjer, som næsten er helt lodrette tæt på polerne, mens de bliver mere og mere bøjede, jo længere væk fra polerne de er.

Jordens magnetfelt ændrer sig

Dermed minder Jordens magnetfelt om feltet, der skabes i og omkring en almindelig stangmagnet – det er et såkaldt dipolfelt.

Men feltet er væsentlig mere uregelmæssigt end en stangmagnets, og det ændrer sig også over tid.

Flydende jern beskytter Jorden

Jordens magnetfelt opstår pga. flydende metal i planetens kerne, som danner magnetiske feltlinjer mellem nord og syd.

Jordens magnetfelt flydende metal
© Claus Lunau

1: Metal stiger og falder

Metal fra Jordens flydende, ydre kerne størkner på overfladen af den indre, faste kerne. Processen frigiver energi, som skaber op- og nedadgående strømninger i det flydende metal.

Jordens magnetfelt hvirvler
© Claus Lunau

2: Rotation skaber hvirvler

Jordens rotation betyder, at de op- og nedadgående strømninger af flydende metal bliver omdannet til hvirvler, som orienterer sig langs Jordens lodrette akse.

Jordens magnetfelt magnetiske feltlinjer
© Claus Lunau

3: Magnetfelt beskytter

Hvirvlerne skaber magnetiske feltlinjer, der bremser energirige partikler fra rummet. Ved polerne, hvor linjerne er ca. lodrette, kolliderer partiklerne med luften og skaber polarlys.

Den magnetiske nordpol og den magnetiske sydpol flytter sig konstant, fordi det flydende metal i kernen finder nye veje. Siden 1845 er magnetfeltet desuden blevet ca. ti procent svagere.

Ifølge de nyeste computermodeller af Jordens indre bevæger magnetfeltet sig mod vest på grund af vestlige strømninger i de yderste dele af Jordens flydende kerne.

Til gengæld viser beregningerne, at den faste, indre kerne roterer mod øst lidt hurtigere end Jorden som helhed.

Magnetfeltet er hullet

Målinger viser, at feltlinjerne er væsentlig svækkede i et område på størrelse med USA, som dækker en del af Sydamerika og det sydlige Atlanterhav.

Hullet præsenterer ingen umiddelbar fare for os her nede på Jorden, men satellitter i kredsløb, som passerer hullet, er ubeskyttede og bliver ramt af stråling fra rummet, der kan forstyrre elektronikken.