Shutterstock

Hvad er antistof?

Antistof er betegnelsen for en type stof, der er opbygget af de modsatte partikler til almindeligt stof. Et almindeligt brintatom består af en positiv proton omkredset af en negativ elektron. I antibrint er kernen en negativ antiproton, der er omkredset

Antistof er betegnelsen for en type stof, der er opbygget af de modsatte partikler til almindeligt stof. Et almindeligt brintatom består af en positiv proton omkredset af en negativ elektron. I antibrint er kernen en negativ antiproton, der er omkredset af en positiv antielektron.

Eksistensen af antistof er en naturlig følge af de fysiske teorier. Masse kan omdannes til energi gennem Einsteins berømte ligning E = mc2, men ligningen virker begge veje, således at det også er muligt at omdanne energi til masse, og når det sker, dannes der altid lige meget stof og antistof.

Dette er bekræftet gennem mange forsøg, ikke mindst i det europæiske center for forskning i partikelfysik, CERN, som ligger i Schweiz. Antistoffet har skabt et stort og stadig uløst mysterium, nemlig hvorfor universet overhovedet eksisterer.

I big bang begynder universet som ren energi, der efterhånden omdannes til stof og antistof. Men hvis der nu oprindeligt var dannet lige meget stof og antistof, ville universet aldrig kunne udvikle sig, fordi stof og antistof ville mødes og på ny omdannes til ren energi.

Ved universets dannelse må der altså have været et lille overskud af stof i forhold til antistof. Fysikerne mener, at der for hver milliard antistofpartikler er blevet dannet en milliard og en almindelige partikler.