Hvor gammelt kan et atom blive?

1. september 2009

Man kender ikke til nogen øvre grænse for, hvor gammelt et atom kan blive, når man ser bort fra de radioaktive grundstoffer, hvor et atom med en ustabil kerne henfalder og bliver til et nyt atom. I dag mener de fleste forskere, at stabile atomer eksisterer evigt, idet de aldrig henfalder. Der findes dog forskere, som mener, at protoner, der sammen med neutroner udgør atomkerner, kan gå i stykker via en form for radioaktivt henfald. Et protonhenfald ville vise sig som et lille lysglimt i vand, men indtil nu har man ikke observeret sådanne henfald i de observatorier, der er bygget til formålet. Hvis det alligevel skulle vise sig, at protoner kan henfalde, har man allerede fastslået, at deres halveringstid må være væsentligt længere end universets alder. Så det vil bestemt ikke være nogen hverdagsbegivenhed, at et atom afgår ved døden. De første atomkerner blev dannet få sekunder efter universets opståen for 13,7 milliarder år siden, og de ældste atomer er således næsten lige så gamle som universet selv. Der blev dog stort set kun dannet brint- og heliumatomer i den første tid efter big bang. Alle tungere grundstoffer er dannet siden hen i det indre af stjerner.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.