Partikelfamilien får nye medlemmer: Mød multikvarkerne!

Naturens mindste byggesten, de såkaldte kvarker, kan sættes sammen på mange flere måder, end fysikerne hidtil har troet. Opdagelsen kan løfte sløret for, hvad der limer både de mindste partikler og universets galakser sammen.

Multikvarker billeder
© Shutterstock

Naturens mindste byggesten fungerer ligesom legoklodser. Du kan sætte dem sammen på mange måder og bygge forskellige objekter, som igen kan samles med hinanden til endnu større figurer.

I partiklernes verden kan kvarker fx samles til protoner og neutroner, som tilsammen bliver til atomkerner, hvorefter atomerne kan sættes sammen til molekyler.

For de mindste byggesten, kvarkerne, er der dog ikke helt fri leg. Her gælder nogle strenge regler, som fysikerne har stillet op gennem de seneste 50 år. Reglerne siger fx, at kvarker kun kan sættes sammen to eller tre ad gangen og kun i bestemte kombinationer.

Men nu er reglerne kommet under kraftig beskydning. Ved at smadre partikler sammen i store acceleratorer har fysikere ved bl.a. CERN de seneste år fundet spor af nye kombinationer med fire, fem og endda seks kvarker. De såkaldte multikvarker kan gøre forskerne klogere på de kræfter, som holder sammen på alting omkring os – fra atomer til galakser.

Farver binder verden sammen

I modsætning til legoklodser sidder kvarker ikke sammen af sig selv. De har brug for en kraft, som kan lime dem sammen. Fysikerne kalder ofte denne kraft for “farvekraften”, fordi den udviser nogle egenskaber, som minder om den måde, forskellige farver blander sig på.

De tre kvarker, som tilsammen udgør en proton, har således farvekræfterne rød, grøn og blå.

Når lys med de tre farver blandes sammen, udligner de hinanden, så resultatet er hvidt lys. Tilsvarende balancerer kvarkernes farvekræfter hinanden ud, og det er, præcis hvad der skal til for at holde protonen stabil.

Princippet gælder for alle partikler, fysikerne kan observere. De kan kun eksistere, hvis kvarkernes farvekræfter udligner hinanden.

Kvarkernes farvekræfter

I en proton (tv.) udligner kvarkernes farvekræfter hinanden, fordi de er hhv. rød, grøn og blå – ligesom lys med de tre farver bliver til hvidt lys, når de blandes (th.).

© Shutterstock

I fysikernes katalog over partikler har de allesammen en såkaldt antipartikel med en modsat farvekraft. Det modsatte af “rød” er i denne forbindelse “antirød”, så her bryder sammenligningen med de almindelige farver sammen.

En kvark og en antikvark, fx en opkvark og en anti-nedkvark, kan tilsammen danne en såkaldt pion, så længe farvekræfterne udligner hinanden. Faktisk kan alle kvarker og antikvarker gå sammen to og to og danne partikler – selv en kvark med sin egen antikvark, omend en sådan partikel hurtigt vil henfalde.

Utallige forsøg har bekræftet reglen om, at farvekræfterne skal udligne hinanden, og derfor har fysikerne fx heller aldrig set frie kvarker i acceleratorerne.

Der skal to eller tre kvarker til for danne farveløse partikler, som kan observeres. Det udelukker dog ikke, at det også kan lade sig gøre med fire eller fem kvarker.

Multikvarkerne dukker op

I 2003 dukkede det allerførste spor af en mulig tetrakvark – altså en partikel med fire kvarker – op i en accelerator i Japan. Siden er over ti, og mere sikre, fund blevet gjort ved andre eksperimenter.

I 2015 fandt fysikerne ved den store accelerator LHC ved CERN i Schweiz det første spor af en pentakvark – en partikel med fem kvarker.

LHCb-detektoren ved CERN

LHCb-detektoren ved CERN var i 2015 den første, som viste spor af, at partikelsammenstød i acceleratoren havde skabt en pentakvark.

© Shutterstock

Opdagelsen af pentakvarken var en sensation, og præcis derfor var fysikerne også skeptiske over for den.

Når partikler i acceleratorerne hamrer sammen, efterlader bragene myriader af partikler, som kun eksisterer i brøkdele af et sekund, og det er derfor let at fejltolke resultaterne.

Multikvarkerne vist i graf

Kurven viser antallet af henfaldne partikler (aflæses på y-aksen) og deres masse målt i gigaelektronvolt (x-aksen). Toppen af kurven afslører henfaldet af en partikel med fem kvarker.

© Shutterstock

Kurve over henfald viste vej til pentakvarken

Opdagelsen af pentakvarken, som indeholder fem kvarker, blev gjort i 2015, da forskere ved acceleratoren LHC målte henfaldet af en lang række kortlivede partikler.

På kurven over de samlede data så forskerne en “top” ved en bestemt masse. Analyser har senere vist, at den kun kan skyldes en partikel, som består af fem kvarker.

Men nu har ny forskning bekræftet opdagelsen. Forskere fra University of Pittsburgh i USA og Swansea University i Storbritannien har gennemgået dataene fra LHC-forsøget og regnet på dem ud fra en ny model.

I modellen behandler forskerne pentakvarkerne som molekyler, og her viser det sig, at der faktisk ikke bare skal en enkelt, men hele seks pentakvarker til for at forklare LHC-resultaterne.

“Vi har nu en model, der på smukkeste vis forklarer data og for første gang indeholder alle de begrænsninger, data giver,” sagde fysikeren Tim Burns fra Swansea University ved offentliggørelsen.

Fysikerne Eric Swanson og Tim Burns

Opdagelsen af pentakvarken blev endeligt bekræftet i 2022, da fysikerne Eric Swanson (øverst) og Tim Burns fortolkede måle­resultaterne med en ny model.

© CERN, Eric S. Swanson & Tim Burns

Den største begrænsning i dataene er, at pentakvarker lever i så utrolig kort tid, at de ikke kan ses direkte.

I detektorerne kan fysikerne kun se de partikler, pentakvarkerne henfalder til, og i nogle tilfælde endda kun henfaldspartiklernes henfaldspartikler. Derfor skal forskerne ofte regne langt tilbage for at finde ud af, om en pentakvark har været til stede.

0,00000000000000000001 sekunder er levetiden for en pentakvark. Det svarer til den tid, det tager lys at passere et enkelt atom.

Den nye bekræftelse af pentakvarkernes eksistens viser, at fem kvarker kan hænge sammen vha. farvekraften. Kombinationen af farvekræfterne kan variere, men den kan fx bestå af to røde, en antirød, en grøn og en blå.

Skal afsløre atomernes lim

Nærmere undersøgelser af pentakvarker og andre multikvarker kan forhåbentlig gøre forskerne endnu klogere på farvekræfternes natur.

Ifølge teorien sørger kræfterne ikke kun for at holde kvarkerne sammen inde i fx protoner og neutroner, men rækker længere ud, så de også er limen, der binder atomkerner sammen. Uden farvekraften ville den positive ladning i atomkernens protoner tvinge dem fra hinanden, så kernen gik i stykker.

Præcis hvordan farvekraften gør atomkerner stabile, er dog stadig et åbent spørgsmål, og måske kan multikvarkerne hjælpe med at besvare det.

Også på en endnu større skala forventer fysikerne sig meget af multikvarkerne.

Et af universets største mysterier er, at det tilsyneladende rummer noget ukendt – såkaldt mørkt – stof, vi ikke kan se. Vi ved bare, at det må være der, for ellers ville stjernerne i galakserne ikke kunne rotere så hurtigt rundt. Rotationshastigheden er kun mulig, hvis der er en stor mængde mørkt stof til stede, som påvirker stjernerne med sin tyngdekraft.

Nogle fysikere mener, at det mystiske mørke stof måske er dannet af multikvarker, nærmere bestemt hexakvarker – dvs. partikler sammensat af seks kvarker.

Jagten på hexakvarker er kun lige begyndt, og indtil videre er kun en enkelt type blevet målt i et eksperiment.

Multikvarker åbner en ny verden

De velkendte partikler, som består af to eller tre kvarker, kan kun være bygget op på få måder. Med de nye multikvarker er der langt flere mulige kombinationer, som fysikerne må bruge computerberegninger for at få overblik over.

Multikvarkerne tetakvark
© Ken Ikeda Madsen

Fire kvarker kan sidde sammen parvis

Tetrakvarken, som første gang blev spottet i 2003, har med sine fire kvarker stadig et begrænset antal måder, den kan være opbygget på. Forskerne mener, at de fire kvarker typisk sidder sammen to og to med en forbindelse mellem parrene.

Multikvarkerne pentakvark
© Ken Ikeda Madsen

Fem kvarker giver flere kombinationer

Med sine fem kvarker har pentakvarken, som blev opdaget i 2015, flere mulige opbygninger. Forskerne forestiller sig fx en konstruktion, hvor to par af kvarker er forbundet med hinanden via et knudepunkt, som den femte kvark også er knyttet til.

Multikvarkerne hexakvark
© Ken Ikeda Madsen

Seks kvarker giver fantasien frit løb

Hexakvarken er hidtil kun spottet en enkelt gang i en tysk accelerator, og dens struktur er dårligt studeret. Men med sine seks kvarker har den masser af muligheder. Måske optræder fire af kvarkerne i par, som er forbundet til hinanden via de to sidste.

Hexakvarkerne er endnu flygtigere end pentakvarker, men fysikerne mener, at de kan være dannet i store mængder lige efter big bang.

Her kan de have klumpet sig sammen i skyer med en særlig stoftilstand kaldet Bose-Einstein-kondensater, og hvis de hurtigt har indfanget tilstrækkeligt med elektroner, kan skyerne have overlevet som stabilt stof.

Hvis denne teori holder, vil hexakvarker være de usynlige legoklodser, som udgør 85 procent af alt stof i universet.