Anti-atom detector

Tungt antistof sætter rekord

Amerikanske fysikere har frembragt de hidtil tungeste antiatomkerner.

Fysikere ved RHIC-acceleratoren i USA har fremstillet de tungeste antiatomkerner, der nogen sinde er dannet på Jorden – antistoffets svar på helium-4. Antiheliumkernerne blev dannet i en type forsøg, der efterligner big bang.

I forsøget bliver guldkerner sendt hver sin vej i den ringformede accelerator og bragt til at støde frontalt sammen på fire steder i ringen, hvor der er anbragt kæmpemæssige detektorer. Når to guldkerner brager ind i hinanden, opstår der en ursuppe af partikler. Ligesom ved big bang dannes der lige mange kvarker og antikvarker samt lige mange elektroner og deres modstykke, positroner.

Antistof kan kun eksistere i meget kort tid, for så snart det møder almindeligt stof, tilintetgør partiklerne hinanden. Når antikvarkerne efter kollisionerne på RHIC kunne nå at samle sig til antiheliumkerner, skyldes det, at de på den første del af rejsen ud gennem detektoren bevægede sig gennem vakuum. Alligevel levede antiheliumkernerne kun i ti billiontedele af en billiontedel sekund.

RHIC-forskerne har siden år 2000 frembragt næsten en milliard kollisioner, og ved at gennemgå alle data har de fundet spor efter 18 antiheliumkerner. Rekorden som verdens tungeste antiatomer vil sandsynligvis holde i årtier. Det næste antigrundstof, antilitium, dannes ifølge teorien en million gange sjældnere end antihelium.

Acceleratorforsøg skaber antihelium

Det tunge antistof opstår ved en kollision mellem guldatomer.

Guldatomkernerne støder frontalt sammen i RHIC-acceleratoren og splintres til kvarker og elektroner og deres antipartikler. I sjældne tilfælde samler 12 antikvarker sig til en antiheliumatomkerne (rød streg), der registreres af detektorer.

Accelerator experiment

Antiheliumkernen (A) består af to antiprotoner (C) og to antineutroner (B), der hver især er opbygget af tre antikvarker (D). I alt finder forskerne spor af 18 antiheliumkerner.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.