Vil en elektron og en positron ophæve hinanden?

Er det sandt, at elektroner og positroner simpelt hen forsvinder, hvis de mødes?

Atom-model
© Shutterstock

En positron har nøjagtig den samme masse som en elektron, men modsat (positiv) elektrisk ladning. Hvis de føres sammen under de rette betingelser, vil de ganske rigtigt forsvinde begge to, fordi de elektriske ladninger ophæver hinanden. Ifølge termodynamikkens grundregler kan energi imidlertid ikke forsvinde, men blot omdannes til en anden form. I dette tilfælde omdannes elementarpartiklernes energi til to gammastråler, der hver har et energiindhold på 511 kiloelektronvolt, som i form af to fotoner stråler ud til hver sin side. Elektroner og positroner er hinandens antistof, og positroner kaldes også for antielektroner. Teoretisk set har alle partikler en antistofudgave, og man kender mange af dem, for eksempel protoner og antiprotoner. Eksistensen af antielektroner blev forudsagt af den fremtrædende fysiker Paul Dirac allerede i 1930 som et resultat af kvantemekanikken. Blot to år senere udførte Carl Anderson et eksperiment, hvor han observerede en partikel, der havde netop de forudsagte egenskaber. Positroner findes naturligt, men er langt sjældnere end elektroner. I modsat fald ville der hele tiden være minieksplosioner alle vegne, når stof og antistof mødtes. Skævheden ser ud til at være gældende både på Jorden og i det ydre rum. Man kender ikke årsagen til, at stof dominerer totalt i forhold til antistof, men det sikrer i hvert fald, at verden ikke pludselig forsvinder i et glimt.