Vil en elektron og en positron ophæve hinanden?
Atom-model
Partikler

Vil en elektron og en positron ophæve hinanden?

2 Minutter

Har neutrinoer masse?
Illustration-af-neutrinoer
Partikler

Har neutrinoer masse?

2 Minutter

Hvilken partikel er den mindste?
Partikler

Hvilken partikel er den mindste?

1 Minutter

Side 2 / 2