Shutterstock
Træer omgivet af flammer

Slukkes skovbrande bedst med vand?

Meget taler for at anvende rent vand som skyts mod naturbrande. Men når særlige kemiske forbindelser tilsættes vandet, bliver det endnu mere effektivt.

Vand har store fordele, når naturbrande bekæmpes. Vand er uskadeligt i naturen mod­sat fx skum. Samtidig er vand velegnet til at blive smidt fra fly, så mandskab kan holdes i sik­ker­hed.

Dermed undgår man si­tu­a­tio­ner som i 2013, hvor Yarnell Hill Fire i Arizona kostede 19 brand­mænd livet.

Farve og kemi effektiviserer brandslukning

Rent vand kan slukke skovbrande, men er mere effektivt til­sat såkaldte brandhæmmere, bl.a. amerikanske Phos-Chek, ba­se­ret på kvælstof- og fos­fat­for­bin­del­ser, fx ammonium-hydrogenfosfat, som nedsætter cel­lu­lo­ses brandbarhed.

Vand er egnet til at slukke skovbrande med, bl.a. fordi det er ufarligt i naturen og kan smides fra fly. Vandet bliver typisk tilsat brandhæmmere og farvet, så piloten kan se, præcis hvor det rammer.

© Shutterstock

Fordi cel­lu­lo­se udgør store dele af plan­ters cellevægge, forhindres na­tur­brande i at brede sig. Efter en brand er slukket, nedbrydes am­mo­ni­um­hy­dro­gen­fos­fat til gød­ning, som hjælper naturen hur­ti­ge­re på fode igen.

Ofte blandes der farvestof i vandet, typisk rødt. Farven i vandet gør det nemmere for pi­lo­ter­ne at se, præcis hvor de ram­mer med deres ladninger af vand.