Fysik

Fysik er en videnskab, der i spændingsfeltet mellem teori og observation søger at opstille naturlove, som kan formuleres ved hjælp af matematiske formler. Fysik handler om at forklare den natur, vi er omgivet af ved de stoffer, bevægelser og energier, den indeholder.
Fysik er en omfangsrig videnskab med mange forgreninger, hvorfor der også findes mange indgangsvinkler til fysikken. En af dem er den teoretiske, hvor der fokuseres på fysikkens grundlæggende teoridannelser, mens en anden måde at betragte fysik på er via selve naturfænomenerne.
Bliv klogere på fysik her, hvor vi har samlet artikler om alt fra Einsteins relativitetsteori og det periodiske system til lysets hastighed og tyngdekraften.