Klima

Selve begrebet klima dækker det gennemsnitlige vejr over en længere periode, typisk 30 år. Så mens vejret ændrer sig fra dag til dag, måles og observeres klimaet over længere tid. I dag er klimaet en af de vigtigste dagsordener i dansk såvel som international politik. Årsagen er den aktuelle klimakrise, hvor stigende temperaturer verden over medfører kritiske forandringer for mennesker, planter og dyr. FN’s medlemslande har derfor en målsætning om at temperaturen på globalt plan ikke må stige mere end 1,5 grader.

Vi kan stadig redde klimaet

Den globale opvarmning er i gang, drivhuseffekten hærger og klimaet ændres. Men hvad er klimaforandringer, hvad er årsagen til dem og hvilke konsekvenser har klimaforandringerne for Jorden? Vi nævner altid CO2 som et stort problem, når vi omtaler de menneskeskabte klimaforandringer, men er der andet vi bør passe på? Er der mulighed for, at vi kan gøre noget for at undgå temperaturstigninger på Jorden, stoppe at isen smelter på Arktis eller redde de mange dyr som sulter? Hvad kan vi mennesker gøre for at redde vores dyrebar Jordklode?