Klimaforandringer

Selve begrebet klima dækker det gennemsnitlige vejr over en længere periode, typisk 30 år. Så mens vejret ændrer sig fra dag til dag, måles og observeres klimaet over længere tid. I dag er klimaet en af de vigtigste dagsordener i dansk såvel som international politik. Årsagen er den aktuelle klimakrise, hvor stigende temperaturer verden over medfører kritiske forandringer for mennesker, planter og dyr. FN’s medlemslande har derfor en målsætning om at temperaturen på globalt plan ikke må stige mere end 1,5 grader.

Vi kan stadig redde klimaet

Den globale opvarmning er i gang, drivhuseffekten hærger og klimaet ændres. Men hvad er klimaforandringer, hvad er årsagen til dem og hvilke konsekvenser har klimaforandringerne for Jorden? Vi nævner altid CO2 som et stort problem, når vi omtaler de menneskeskabte klimaforandringer, men er der andet vi bør passe på? Er der mulighed for, at vi kan gøre noget for at undgå temperaturstigninger på Jorden, stoppe at isen smelter på Arktis eller redde de mange dyr som sulter? Hvad kan vi mennesker gøre for at redde vores dyrebar Jordklode?

Hvad er klimaforandringer?

Klimaet er de gennemsnitlige fysiske vejrforhold i atmosfæren som temperatur, nedbør fugtighed, lufttryk m.m. målt i et bestemt område over en længere periode.

Klimaet ændres over hele Jorden på grund af naturlige og menneskeskabte årsager. Et voldsommere vejr og temperaturstigninger er nogle af de menneskeskabte klimaforandringer.

Klimaforandringer konsekvenser

©
Klimaforandringer og drivhuseffekten

Drivhuseffekten og klimaet

Der er stor enighed blandt forskerne om, at klimaforandringerne, primært den stigende temperatur, især skyldes menneskets udledning af drivhusgasser. Drivhusgasser er luftarter, som stiger op i atmosfæren, holder på jordens varme og skaber drivhuseffekt. Den mest omtalte drivhusgas er CO2, kuldioxid. CO2 kommer primært fra forbrænding af kul, olie og naturgas. Jordens planter optager store mængder CO2, som frigives igen når de nedbrydes. Udledningen af drivhusgasser bliver påvirket af rydningen af regnskove og intensiv dyrkning af landbruget, fordi den CO2 som findes i planterne bliver frigivet hurtigere end planterne kan nå at optage det igen.
Klimaforandring isbjørn

Klimaforandringernes konsekvenser

Klimaændringerne har store og forskellige konsekvenser for områder på Jorden. I nogle områder er der tørke og mangel på vand, som medfører stigende skovbrænde og dårligere høst. På Arktis og Grønland smelter isen, så vandstanden stiger. Dermed bliver kystområder eroderet og gjort ubeboelige. Andre områder kæmper med ekstreme storme og oversvømmelser. Livet på Jorden ændre sig også på grund af klimaforandringerne. Arter og økosystemer har svært ved at tilpasse sig de store ændringer af klimaet. Nogle dyr, planter eller bakterier vil dø – andre vil sprede sig. Tropiske sygdomme vil brede sig til områder, der tidligere var for kolde. Det gælder fx kolera og malaria. Så der er nok af udfordringer at tage fat på, når den globale opvarmning tager til.