Shutterstock
Den globale opvarmning - Isbjørn

Den globale opvarmning skaber 10 overraskende konsekvenser

Din vin bliver dårligere, skildpadder føder kun hunner og nordpolen flytter til Europa. Den globale opvarmning får også andre konsekvenser end højere vandstande.

Den globale opvarmning og klimaets konsekvenser

Isen smelter, vandstanden stiger og vejret bliver mere voldsomt.

De åbenlyse konsekvenser af de menneskeskabte klimaforandringer er ikke til at overse. Men den globale opvarmning påvirker vores klode – og os – på mange forskellige måder.

Vi har samlet en række af de mest overraskende konsekvenser herunder:

#1 Højere temperatur gør din vin dyr og dårlig

Vin fra koldere egne – fx New Zealand, kan opleve, at klimaforandringerne kommer dem til gavn. Men de fleste vinproducerende lande er i krise. Både Frankrig, Argentina, Chile og Sydafrika melder om et fald i vinproduktionen, fordi druerne ikke kan følge med de højere temperaturer.

Det mindre udbud gør vinen dyrere. Men det er ikke det eneste problem. En undersøgelse viser, at kvaliteten af vinen også er dalende. Og den dårlige og dyre vin er så stort et problem, at landene indskrev løsninger på problemet i Paris-aftalen, som blev indgået ved COP21.

#2 Sibirien bliver en gigantisk gastrampolin

Jorden under den sibiriske permafrost gemmer på en masse bakterier, som producerer metangas. Islaget holder gasserne i underlaget, men i takt med at isen forsvinder, kommer gassen op til overflade.

En del af gassen bliver fanget i lommer af våd jord, lige under overfladen. Det skaber et blødt – og ekstremt brandfarligt – underlag, som minder om en trampolin.

#3 Den globale opvarmning flytter Nordpolen til Europa

Global opvarmning og nordpolen

Den geografiske nord- og sydpol danner den akse, hvor Jorden snurrer om sig selv. Men aksen flytter sig, og opvarmningen sætter skub i bevægelsen.

Når polarisen smelter, fordeler smeltevandet sig i havene, og det forskyder Jordens vægt. Vægtforskydningen har siden år 2000 fået den geografiske nordpol til at bevæge sig mod Europa med 10 cm om året. Hvis retningen holder, vil nordpolen en dag ende i Paris.

#4 Isen smelter og vulkanudbrud eskalerer

gobal_opvarmning_vulkanudbrud

En stor del af Jordens vulkaner er dækket af is og sne. Når det frosne vand smelter, fører det til flere voldsomme udbrud.

Både fordi vandet siver ned gennem stenene og eksploderer i mødet med den underjordiske magma, men også fordi den manglende ismasse skaber et mindre tryk på de underjordiske magmakanaler. Dermed opstår der luftlommer i kanalerne, og det bringer vulkanerne til udbrud.

#5 Den globale opvarmning skaber (flere) grisbjørne i naturen

Grisbjørne har intet med grise at gøre. De er i stedet produktet, når en isbjørn parrer sig med en grizzlybjørn.

De varmere temperaturer i polarcirklen får grizzlyerne til at søge længere nordpå, mens isbjørnene søger mod syd. Derfor mødes de to bjørnearter, og parrer sig i naturen. De første eksemplarer er allerede observeret.

#6 Du bliver mere syg

Myg
© Shutterstock

Varmen bringer smittedyr som fx malariamyg længere mod nord. Derudover betyder varmen også, at vi kommer til at få mere beskidt drikkevand, vores immunforsvar bliver svagere og allergisæsonen bliver længere.

Folk i varmere regioner har desuden sværere ved at rense deres blod for sukker effektivt. Det betyder, at flere bliver diabetikere.

En undersøgelse viser, at for hver grad temperaturen stiger, bliver 100.000 flere amerikanere ramt af type 2-diabetes årligt.

#7 Lufthuller ødelægger flyveturen

Global opvarmning og fly
© Shutterstock

Turbulens er ikke farligt, og kan ikke få et fly til at styrte nu til dags. Men rysteture kan gøre turen knap så sjov.

Derfor er det også frustrerende, at klimaforandringerne forstyrrer luftstrømmene. Det betyder mere turbulens under fremtidige flyveture.

#8 Smog indtager Beijing

Global opvarmning og smog

Den kinesiske hovedstad er hårdt plaget af forurenet luft. Og noget tyder på, at problemet ikke kun er selvforskyldt.

Det varmere klima ændrer luftstrømmene, og det er især gået ud over det nordøstlige Kina. Her blæser det mindre, og derfor bliver smoggen fanget i millionbyer som fx Beijing, og har svært ved at komme væk igen. Årligt kræver smoggen tusindvis af kinesiske menneskeliv.

#9 Den globale opvarmning dræber korallerne

Global opvarmning ødelægger koraller
© Shutterstock

Ikke al den CO2 vi udleder ender i atmosfæren. Havet optager en stor del af drivhusgassen, og det gør, at temperaturen stiger langsommere. Men det er hårdt for havet.

Når kuldioxid blandes med vand indgås en kemisk forbindelse, og der opstår kulsyre (også kendt som brus). Kulsyren er især skidt for havets koraller, som ikke kan tåle den lave pH-værdi.

Korallerne bliver blege som tegn på, at de sulter og mistrives, og med tiden dør de. Et problem vi i høj grad ser i Great Barrier Reef for tiden.

#10 Hunkrybdyr får kronede dage

Global opvarmning og skildpadder

Hos mennesker er køn bestemt af genetik og sammensætningen af kromosomer. Sådan er det ikke for en lang række krybdyr. Her bliver kønnet afgjort af redens temperatur, når æggene bliver klar til at klække.

Hos skildpadder giver varme reder hunner, mens køligere reder bliver til hanner. Hos krokodiller giver både varme og kolde reder hunner, mens middeltemperaturer giver hanner.

Den globale opvarmning gør rederne varmere – især havskildpaddernes, som er i sandet – og det giver flere krybdyrhunner. Med tiden bliver hannerne så få, at krybdyrene risikerer at blive udryddet.