Hvad stabiliserer klimaet?

Earth in snowball phase

Jorden har næsten altid haft et usædvanligt stabilt klima, hvor store ændringer er sket langsomt. Men hvilke mekanismer har skabt Jordens stabile klima?

Forskernes bedste bud

Forskerne har efterhånden styr på Jordens tilbagekoblingsmekanismer. Det er klima-mekanismer, der enten forstærker eller svækker sig selv. Jordens kulstofkredsløb, der har holdt temperaturen stabil i en stor del af Jordens historie, er eksempel på sådan en mekanisme.

Termostat-effekten opstår, idet globalt faldende temperaturer giver mindre nedbør. Det gør, at kuldioxid udvaskes langsommere fra atmosfæren, så temperaturen stiger igen.

Omvendt øger en globalt stigende temperatur nedbøren, som så fjerner kuldioxid mere effektivt fra atmosfæren, så temperaturen igen falder.

Hvordan kommer forskerne videre?

Forskere arbejder på at fastlægge alle elementer, der har betydning for det moderne klima.

Disse matematiske modeller over bla. atmosfæren og havet kan måske overføres til fortiden.

Hvorfor er det vigtigt?

Viden om Jordens klima er p.t. kritisk, da vi efter alt at dømme selv piller ved det.

Chancen for at løse gåden?

Vi har formentlig rigtigt gode chancer for at få styr på, hvordan klimasystemet fungerer.