Shutterstock

Arktis smelter meget hurtigere end frygtet

Temperaturen i Arktis stiger væsentligt hurtigere end antaget – så hurtigt, at sommerisen kan være forsvundet inden 2035. Men der er stadig håb, hvis verdens lande formår at tage sig sammen.

Temperaturen ved havoverfladen i Det Arktiske Ocean stiger langt hurtigere end vores nuværende klimamodeller antager.

Det er konklusionen i en undersøgelse fra et internationalt forskerhold udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature

Ved at kigge på temperaturmålinger ved havoverfladen i Det Arktiske Ocean fra 1979 til i dag konkluderer forskerne, at temperaturen er steget med 1 grad hvert tiende år. Nogle steder ser det endda værre ud: Over Barentshavet og på Svalbard er temperaturen stiget med 1,5 grad for hvert årti.

Så høje tal kan ikke forliges med de mere optimistiske klimascenarier. Faktisk flugter de kun med de værste scenarier. Worst case-scenariet, RCP 8.5, som også kaldes “business as usual-scenariet”, medfører en temperaturstigning i 2100 på 4,3 grader celsius.

FN's klimascenarier

FN’s klimapanel arbejder med en række forskellige klimamodeller, som bygger på forskellige scenarier for, hvordan den globale temperatur udvikler sig fra 2006 til 2100. Fra best case til worst case.

I best case-scenariet – også kaldet RCP 2.6 – holdes den globale temperaturstigning omkring 2 grader celsius ved udgangen af århundredet sammenlignet med det før-industrielle niveau.

Det optimiske scenarie svarer til Paris-aftalens målsætning, og hvis det lykkes, vil den arktiske is sandsynligvis afsmelte gradvist indtil midten af århundredet, hvor den måske langsomt kan at genetablere sig – uden at forskerne dog kan give nogle garantier.

Sommerisen i Arktis er truet

Tidligere på sommeren viste en satellitopmåling, at isdækket i Det Arktiske Ocean var historisk lavt. Faktisk har det ikke været mindre sommeris, siden man begyndte at overvåge den med satelitter i 1979.

Lægger man den nedslående måling sammen med det pessimistiske scenarie, ser det ganske sort ud for den arktiske is.

Faktisk er vi på vej i en retning, hvor sommeren i Arktis bliver totalt isfri allerede inden 2035.

Sådan redder vi den arktiske is