Shutterstock
CO2-beregner efter fly

CO2-beregner - Mål dit CO2-aftryk

Menneskehedens udledning af CO2 har vidtrækkende og alvorlige konsekvenser for Jordens klima. Få indblik i, hvor meget CO2 du selv udleder, og om dit personlige CO2-aftryk møder FN's målsætning eller ej.

Mål dit CO2-aftryk

Dit personlige CO2-aftryk er summen af alle de valg, du tager i hverdagen.

Kører du i bil, eller tager du toget på arbejde? Spiser du kød hver dag, eller spiser du plantebaseret? Flyver du på ferie til USA eller tager på cykelferie i det danske landskab?

Brug vores CO2-beregner og bliv klogere på, hvor meget CO2, du udleder, og om dit samlede CO2-aftryk møder målsætningen fra FN's klimapanel (IPCC).

CO2-beregner

Illustreret Videnskabs CO2-beregner giver dig et overslag over dit CO2-aftryk og samlede udledning af drivhusgasser kaldet CO2e.

Om CO2-beregneren

Denne CO2-beregner er et overslag over dit CO2-aftryk.

Tal og mellemregninger er lavet ud fra forskning om CO2-udledninger inden for forskellige områder, fx tøj, mad og transport. Du kan se den fulde kildeliste i bunden af artiklen.

Alle udregninger er lavet med udgangspunkt i, at den enkelte hæfter kollektivt. Det betyder, at vi fx ikke modregner medpassagerer, hvis du pendler i bil med en eller flere kollegaer til arbejde.

Der er dog enkelte undtagelser. Ved brug af offentlig transport, bruger vi fx et estimat, som tager forbehold for forbruget per passager.

Ved CO2-aftryk i hjemmet påregner vi også kun to personer per husstand. Har du flere personer i din husstand, vil dit CO2-aftryk i hjemmet formentlig være højere end det tal, CO2-beregneren viser.

NB! Kg CO2 pr KwH varierer gennem året. Det tal, som beregneren tager udgangspunkt i, er opdateret den 8. december 2021.

Det offentlige CO2-forbrug

CO2-beregneren medregner ikke det offentlige CO2-forbrug i dit personlige CO2-aftryk.

Det offentlige forbrug dækker fx over drift af hospitaler, institutioner og infrastruktur, og i Danmark er det offentlige CO2-forbrug estimeret til at være 20 millioner ton CO2 om året.

I udregningen af, hvor meget CO2 hver indbygger i verden bør udlede, indgår det offentlige forbrug. Det vil sige, at hvis det offentlige forbrug bringes ned, vil grænsen for, hvor meget CO2 hver indbygger må udlede stige.

CO2 for mad

Din mad vil ofte stå for den største del af dit CO2-forbrug.

Hvis du spiser kød alle ugens dage udleder du mere end to ton CO2 alene ved din diæt. At spise vegansk er den bedste diæt for klimaet, men det betyder ikke, at der ikke udledes CO2, når man helt undgår animalske produkter.

Det udleder fx CO2, hvis man spiser frugt og grønt, der er dyrket og fragtet hertil fra den anden side af kloden. Dertil er der også CO2-udledning fra avl i drivhuse og brug af kunstgødning.

I CO2-beregneren tages der ikke forbehold for, om du også har en sæson-baseret diæt. Har du det, vil det nedbringe dit CO2-aftryk.

Kilderne bag CO2-beregneren

Her er en liste over de kilder, der er brugt til at lave Illustreret Videnskabs CO2-beregner: