Shutterstock
pige ved tandlæge 2 lattergas

Er lattergas en trussel mod klimaet?

Jeg har hørt, at udledning af lattergas er med til at opvarme klimaet. Men hvor stor er effekten egentlig?

Lattergas med formlen N2O – som vi bl.a. kender som bedøvelsesmiddel hos tandlægen – er den tredjeværste drivhusgas efter CO2 og metan.

Når forskerne sammenligner effekterne på klimaet af vores udledning af drivhusgasser, gør de det ved at anslå den ekstra opvarmning, de hver især forårsager i watt (W) pr. m2 af jordoverfladen.

CO2’s opvarmning ligger i øjeblikket omkring 1,85 W/m2, metans er omkring 0,6 W/m2 og lattergas' omkring 0,2 W/m2. De tal stiger yderligere, i takt med at udledningerne fortsætter.

273 gange værre end CO2. Så stor er effekten af lattergas, når forskerne beregner dens potentiale for at opvarme kloden pr. molekyle over en 100-årig periode.

Ud over at opvarme kloden svækker lattergas atmosfærens ozonlag, som beskytter os mod Solens farlige uv-stråler.

Det sker, når N2O højt oppe i atmosfæren nedbrydes af netop ultraviolet lys og bliver til NO. Denne gas går i forbindelse med ozon, O3, som den omdanner til almindelig ilt, O2. Herefter kan NO igen blive til N2O, så processen kan gentage sig.

Siden slutningen af 1800-tallet er atmosfærens indhold af lattergas steget med omkring 24 procent – og forskere anslår, at gassen det seneste årti er blevet den største trussel mod ozonlaget.

gødning spreder og tandlæger

En del af den kvælstofholdige gødning, vi spreder på markerne, omdannes til lattergas af bakterier i jorden.

© Shutterstock

Et forskerhold ledet af Hanqin Tian fra Boston College i USA kortlagde i 2020 kilderne til lattergas.

Ifølge undersøgelsen er landbruget den største menneskeskabte udleder, bl.a. fordi gødning indeholder kvælstof, N, som bakterier kan omdanne til N2O.

Industrielt brug, herunder tandlægens bedøvelse, er den næststørste kilde.