Shutterstock

Fisk fylder luften med CO2

Store fisk binder CO2, når de dør og falder til bunds – mens fangede fisk frigiver CO2 til atmosfæren. Den selvforstærkende effekt får nu forskerne til at hæve CO2-udledningen fra fiskeriet med 25 procent.

Fiskeri udleder 25 procent mere C02 end hidtil antaget, konkluderer forskere fra bl.a. University of California og Université de Montpellier i en ny undersøgelse.

Den CO2, som fiskene udleder, efter de er kommet på krogen, skal nemlig også medregnes.

Kulstof fanges på havets bund

Indtil nu har fiskeri-industrien fokuseret på klimaaftrykket fra fiskekutternes brændstofforbrug. Ifølge forskerne er en overset del af fiskeriets forurening imidlertid, at fisk indeholder kulstof ligesom alle andre levende væsener.

Store fisk som tun, hajer og sværdfisk består fx af op til 15 procent kulstof. Når fiskene hives op af vandet og med tiden bliver nedbrudt – eksempelvis når de rådner eller bliver spist – vil kulstoffet i sidste ende gå i forbindelse med ilt og dermed blive frigivet som CO2 til atmosfæren.

Normalt synker fiskene ellers til bunds, når de dør. Her vil fiskene – sammen med deres kulstof – blive begravet i de underlag af organiske og mineralske partikler, der ligger på havbunden. Kulstoffet fra de døde fisk bliver dermed fanget og forhindret i at nå atmosfæren som CO2. Først hvis kulstoffen graves op, vil den potentielt kunne undslippe havbunden.

Fiskene fungerer naturligt som såkaldte 'blå kulstof-afløb', dvs. som depoter for CO2 i havet.

Fisk sviner som 4,5 mio. biler

Forskernes nye fokus på fiskenes blå kulstof-effekt åbner for en helt ny forståelse af fiskeriets klimaaftryk. Hvis CO2-udledning fra fiskene medregnes, har havfiskeri udledt mindst 730 millioner tons CO2 i atmosfæren siden 1950. Og alene i 2014 udledte havfiskeri eksempelvis den samme mængde CO2, som den årlige udledning fra 4,5 mio. biler.

Hovedforsker Gaël Mariani fra Université de Montpellier siger til mediet Futurity, at den nye undersøgelses resultater giver et godt argument for mere sæsonbetonet og bæredygtigt fiskeri. Særligt større fisk bør beskyttes bedre, så de kan få lov til at dø og begrave deres kulstof på havbunden.

CO2-gevinst er nem at genetablere

Den gode nyhed er, at næsten halvdelen af havfiskeriets forstyrrelse af blå karbon sker på områder, hvor fiskeri i forvejen er en dårlig forretning. Her kan fiskeriet kun betale sig takket være offentlige støttekroner, påpeger forskerne. Det økonomisk urentable fiskeri – der samtidig er skadeligt – bør ikke være så svært at standse, lyder rationalet.

Hvis fiskene får fred, kan den blå kulstof-effekt også relativt nemt genopbygges:

“Vi behøver ikke at stoppe med at fiske for at få mange af de fordelagtige kulstofbindinger tilbage. Hvis vi fisker i de rigtige områder i et bæredygtigt omfang, kan vi genopbygge en betydelig del af det naturlige blå kulstof-afløb”, siger Steve Gaines fra University of California Santa Barbara.