Josh Edelson/AFP/Ritzau Scanpix
Brandmand med kamera i Californisk skovbrand

FN: Skovbrande og oversvømmelser skyldes menneskeskabte klimaforandringer

Den nye rapport fra FNs Klimapanel konkluderer entydigt, at de globale temperaturstigninger er menneskeskabte - og at de står bag klimaforandringer som skovbrande, hedebølger og oversvømmelser.

De omfattende rapporter fra FNs Klimapanel (IPCC) regnes for at være grundbogen i klimaforskning.

Første del af panelets sjette rapport er netop udkommet, og den slår to fede streger under, hvad aktivister og forskere i flere år har advaret om - temperaturstigningerne er menneskeskabte, og de har vidtrækkende konsekvenser for klimaet.

Flere end 700 forskere fra hele verden har haft en finger med i den nye rapport, som alle FNs medlemslande har accepteret, og dermed har den stort politisk potentiale.

Fremtiden bliver endnu varmere

Rapporten konkluderer først og fremmest, at menneskets udledning af drivhusgasser "entydigt" har spillet en rolle i de globale temperaturstigninger, og at det har medført "vidtrækkende og hastige forandringer i atmosfæren, havene, iskapperne og dyrelivet."

Klodens gennemsnitstemperatur er steget med 1,09 grader siden 1850, og ifølge rapporten er udledte drivhusgasser som CO2 og metan ansvarlig for hele 1,07 grader.

Inden år 2100 vil temperaturerne stige yderligere - sandsynligvis til den kritiske grænse ved 2 grader - medmindre verdens lande begrænser deres CO2-udledning usandsynligt drastisk. Og det vil medføre flere og værre konsekvenser end de klimaforandringer, der allerede har gjort sig gældende.

Forskerne advarer om, at de ekstreme vejrfænomener - eksempelvis dødbringende hedebølger, tørker, oversvømmelser og skovbrande - som har plaget hele verden hen over sommeren 2021 er varsler om fremtidens klima-virkelighed.

Ved en global temperaturstigning på bare 1,5 grader vil yderligere en milliard mennesker være i fare for dræbende hedebølger, anslår forskerne.

Ond spiral skruer tempoet i vejret

Hvis ikke verdens lande vedtager og overholder nye klima-planer, vil udviklingen kun få mere fart på.

Mand på udtørret mark

En kraftig tørke i 2015 kostede Sydafrika afgrøder for milliarder.

© Waldo Swiegers/Getty Images

Havets og landjordens naturlige kulstofdræn bliver overbelastede og mister i stigende grad evnen til at optage og neutralisere CO2, hvis udledningen fortsætter med samme fart som hidtil.

Mere CO2 vil derfor havne i atmosfæren og sætte yderligere skub i de skæbnesvangre temperaturstigninger.

Paris-aftalen fra 2015 forpligtede FN-landene til at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt to grader i forhold til starten af 1900-tallet. Ideelt måtte stigningen ikke bliver højere end 1,5 grad.

Men den nye rapport gennemhuller det håb.

Allerede i 2030 vil temperaturen overskride denne grænse - et helt årti tidligere, end forskerne hidtil har anslået.

Vildere vejr og mere regn

Generelt vil de højere temperaturer betyde to ting for klimaet: Ekstremt vejr bliver mere ekstremt, og vi får mere nedbør.

Ahr-floden oversvømmer byen Insul

Floden Ahr gik over sine bredder den 15. juli og oversvømmede landsbyen Insul i Rheinland-Pfalz i Tyskland.

© Nick_Raille_07 / Shutterstock

Det skyldes, at højere temperaturer blandt andet gør luften i stand til at indeholde mere fugt, hvilket skaber større og vildere tordenskyer - med skybrud og oversvømmelser til følge.

Et sådant vejrsystem ramte Tyskland og andre dele af Centraleuropa i juli 2021 med katastrofale konsekvenser.

Andre steder på kloden vil samtidig få mindre regn, og det vil give længere og hårdere tørkeperioder, som Iran eksempelvis har kæmpet med i sommeren 2021.

Tørken gør skovområder mere sårbare over for brande magen til dem, der for tiden hærger USA og Tyrkiet.

Allerede på nuværende tidspunkt har temperaturstigningerne haft alvorlige og muligvis uoprettelige konsekvenser for både polar-isen og havene, skriver forskerne.

Eksperter kræver handling

Forskerne bag rapporten understreger gentagne gange, at verdenssamfundet bliver nødt til at handle hurtigt og ambitiøst, hvis klimakrisen skal afbødes. Forhindres kan den ikke længere.

Men hvis verden går sammen om at stoppe udledningen af CO2 fuldstændigt - som eksempelvis USA og Kina har svoret at gøre senest i henholdsvis 2050 og 2060 - kan temperaturstigningen lande på et niveau mellem 1,5 og to grader, anslår forskerne.

Det vil begrænse yderligere klimaforandringer betragteligt og på sigt give mulighed for at udbedre nogle af de skader, klimaet allerede har lidt.