Shutterstock

Forsker: Vi kan slukke for den globale opvarmning på få år

Hvis mennesket standser udledningen af CO2, kan kloden selv suge drivhusgasser ud af atmosfæren – og dermed bremse den globale opvarmning. Det mener førende klimaforsker Michael Mann fra Penn State University.

Mange forskere frygter, at den globale opvarmning er som et løbsk damplokomotiv, som det vil tage årtier at bremse ned, selv hvis CO2-udledningerne standses.

Tanken har i mange år været, at den allerede udledte CO2 samler sig i atmosfæren med forsinket effekt og derfor bliver ved med at hæve temperaturerne, selvom Jorden skulle gå hen og blive klimaneutral.

Nu lyder der imidlertid andre og mere opløftende toner fra den førende klimaforsker Michael Mann fra fra Pennsylvania State University.

🎬 Se Michael Mann spå om klimafremtiden på 60 Minutes:

Den amerikanske professor mener, at klimaet kan stabiliseres hurtigere end hidtil troet og at mange tidligere klimamodeller har overvurderet, hvor længe CO2-koncentrationen i atmosfæren vil være på et kritisk niveau.

Reelt vil opvarmningen kunne bremses på blot få år, hvis vi lykkes med at stoppe udledningen af CO2.

Havet fungerer som afløb

Professor Mann vil væk fra kun at fokusere på ophobningen af CO2 i atmosfæren, og hen imod også at se på de naturlige dræn af drivhusgassen.

Han foreslår, at man tænker på CO2-kredsløbet som en håndvask: Selvom vi har vandhanen tændt – og CO2 konstant løber ud af verdens skorstene og samles i atmosfæren – så vil bl.a. havets og planternes evne til at binde CO2 samtidig fungere som et afløb, der delvist forhindrer 'vandstanden' – mængden af CO2 – i at stige.

Problemet indtil nu har været, at udledningerne af drivhusgasser er for voldsom til, at afløbene kan nå at følge med.

Takket være fotosyntese fra alger – hvor CO2 og vand omdannes til ilt og glukose – er havet eksempelvis en af de vigtigste optagere af CO2. Så længe udledningerne vokser, kan havet dog ikke nå at suge nok kulstof til at bremse opvarmningen. Men hvis udledningerne stoppes, vil havets 'afløb' kunne afbøde ophobningen af CO2 i atmosfæren.

Udledningerne skal først stoppes

Mann mener, at nuværende forudsigelser om temperaturstigninger er for pessimistiske. Hvor forskere tidligere har antaget, at opvarmingen vil fortsætte i flere årtier efter vi er blevet klimaneutrale, antager Mann, at forsinkelsen snarere vil tage tre til fem år.

Når først vandhanen er blevet slukket, vil afløbet komme til sin ret. Overskydende CO2 i atmosfæren vil blive fjernet, og temperaturstigningen vil stoppe.

Mann understreger dog, at hans model forudsætter, at vi bliver klimaneutrale. Hvis vi vil have stoppet temperaturstigningen, skal vi først have stoppet udledningen af drivhusgasser.