Shutterstock

Forskere forvandler CO2 til flybrændstof

Britiske forskere har fundet på en billig og energieffektiv måde at lave CO2 om til flybrændstof på. Den hemmelige ingrediens er jernstøv.

Forskere fra eliteuniversitetet Oxford University i England har udviklet en metode, der omdanner CO2 – verdens mest almindelige drivhusgas – til flybrændstof. Det kan i princippet gøre luftfarten klimaneutral.

Flytrafikken udgør omkring 12 procent at transportsektorens samlede CO2-udledning, og selvom der arbejdes på elektriske fly, er der stadig lang vej, før almindelige passagerfly kan drives af vedvarende elektricitet.

Men hvis flyets brændstof kan laves af CO2 – som ellers ville hænge i atmosfæren og varme kloden op – i stedet for olie, kan det føre til lidt af et gennembrud for den grønne omstilling. Og det er netop, hvad forskerne fra Oxford har opnået.

Jernstøv sætter gang i reaktionen

Fossile brændstoffer indeholder kulbrinter, som bliver til CO2 under forbrænding. Forskerne fra Oxford har vendt tingene på hovedet og laver CO2 om til kulbrinte ved hjælp af en jernstøv-baseret katalysator, som sætter gang i den kemiske reaktion.

Katalysatoren bliver pumpet ind i et reaktionskammer sammen med CO2, citronsyre og brint. Kammeret bliver varmet op til 350 grader, og det sætter gang i en reaktion, hvor kulstofatomerne adskilles fra iltatomerne i CO2-molekylerne for i stedet at gå i forbindelse med brintatomerne. Derved lykkedes det at danne kulbrinter, som kan bruges til flybrændstof.

Forskernes eksperiment med reaktionskammeret løb over 20 timer, og det lykkedes at omdanne 38 procent af kuldioxiden i kammeret til nye kemiske produkter.

Heraf var knap halvdelen kulbrinter, som altså kan bruges til flybrændstof, mens resten blandt andet var ethylen og propylen, som bruges til at lave plastik. De overskydende ilt- og brintatomer slog sig sammen og dannede vand.

CO2 fra cementfabrikker kan optanke passagerfly

Det er ikke første gang, at det er lykkedes forskere at omdanne CO2 til brændstof. Men hidtil har det været dyrt, kompliceret og energikrævende.

Er du nysgerrig på hvad dit CO2-aftryk er? Få overblikket med vores CO2-beregner!

Oxford-forskernes teknik er billig, fordi katalysatoren er lavet af jern, og fordi den bruger mindre elektricitet end alternativerne. Den kan endda gøres helt grøn, hvis strømmen tages fra vedvarende energikilder som sol og vind.

Forskerne forestiller sig, at flybrændstoffabrikker kan installeres ved siden af stål- og cementfabrikker. De udleder store mængder CO2, som vil kunne pumpes direkte ind i reaktorkamrene og genbruges til flybrændstof.