Shutterstock

Global opvarmning vil dræbe de fleste af Jordens træer

De fleste af Jordens træer kan være døde i løbet af dette århundrede, hvis den globale opvarmning fortsætter som nu. Så dyster er forskernes forudsigelse – men der er stadig noget, vi kan nå at gøre ved det.

Vi har mærket det på egen krop i de seneste år: Den globale opvarmning øger hyppigheden af varmt vejr, hedebølger og tørker.

I en ny undersøgelse udgivet i det velansete tidsskrift Science har et hold forskere under ledelse af Timothy Brodribb fra University of Tasmania gennemgået de seneste 10 års forskning om træers dødelighed.

Konklusionen er foruroligende: De fleste nulevende træer vil næppe overleve klimaforandringerne.

Tørke trumfer positiv CO2-effekt

Træers stammer vokser langsomt og over mange år, og det betyder, at de har svært ved at flytte sig eller tilpasse sig hurtige temperaturstigninger. På den måde minder de om koraller, som er begyndt at opleve regelmæssige afblegninger og massedød på grund af stigende havtemperaturer.

Forskerne frygter, at samme mønster kan gøre sig gældende for træer, når de rammer rammes af tørker, som kan føre til pludselig udryddelse af store skovområder.

Tidligere forskning har ellers foreslået, at stigende CO2-niveauer i atmosfæren ville booste planternes fotosyntese – som bruger CO2, vand, solenergi og næringsstoffer fra jorden til at skabe biomasse – og dermed binde mere CO2 i grønne skove.

Men det afviser den nye rapport, som i stedet peger på, at opvarmningens negative effekter allerede nu har overhalet den gødende effekt af øgede CO2-niveauer.

De hårdføre træer giver håb

Træer opfanger og binder en tredjedel af den menneskeskabte CO2-udledning, og hvis klodens skove begynder at kollapse, kan det skabe en selvforstærkende effekt, hvor mindre CO2 bindes, så temperaturerne stiger yderligere, så flere skove kollapser og så videre.

Det kan ramme skove i varme og tørre områder i de kommende årtier, og derefter kan det bevæge sig til koldere regioner.

Det bedste håb er selvindlysende: Temperaturerne skal holdes nede. Men der findes også andre metoder.

Først og fremmest er det vigtigt, at forskellige træsorter får mulighed for at tilpasse sig forandringerne. Nøglen kan findes hos de træer, som overlever tørker og hedebølger. Deres gener kan være fordelagtige at videreføre til nye træer, som vil være mere modstandsdygtige.