Shutterstock
Vandmangel

Hvad er global opvarmning og hvad er konsekvenserne?

Hvad er global opvarmning? Og hvordan påvirker den globale opvarmning klimaforandringerne? Læs om fænomenet, vi i stor grad kan påvirke, som jordens klima og liv også er afhængig af.

Global opvarmning er en del af de klimaforandringer, der sker over hele kloden. Men hvad er global opvarmning, og hvilke konsekvenser af den globale opvarmning vil der komme?

Hvad er global opvarmning?

Global opvarmning er en del af de overordnede klimaforandringer, som Jorden er ramt af.

Global opvarmning er et resultat af ophobningen af de luftarter, der kaldes drivhusgasser i atmosfæren. Luftarterne absorberer den varme, Jorden afgiver og holder på den, hvilket resulterer i en gradvis opvarmning af kloden.

Fænomenet bliver kaldt drivhuseffekten.

Mennesker spiller en rolle i den globale opvarmning gennem udledningen af drivhusgasser. Mennesker udleder primært CO2, en drivhusgas, gennem industrien. Derudover fører den massive skovrydning til, at der er færre træer til at trække CO2 ud af atmosfæren.

Forskerne er generelt enige om, at den menneskelige påvirkning er den primære årsag til global opvarmning.

Global opvarmning har forskellige konsekvenser alt efter temperaturstigningen, som rangerer fra moderate til katastrofale. Hvis den globale opvarmning ikke bliver bremset eller sænket, vil der være massive konsekvenser for planeten.

Hvornår opdagede vi global opvarmning?

Forskning i global opvarmning er ikke noget nyt fænomen. Tilbage i 1896 kædede den svenske forsker, Svante Arrhenius, afbrænding af kul sammen med global opvarmning.

Han var dog ikke ligefrem bekymret over den dengang potentielle udvikling, og så det nærmere som en velsignelse.

Den globale opvarmning ville jo trods alt gøre de koldere regioner mere varme og behagelige. Derudover ville en varmere klode sørge for bedre høst, som kunne brødføde en større befolkning. Han regnede dog med, at den globale opvarmning ville ske meget langsommere - hans tidslinje strakte sig over tusinder år.

Forskerne er nu blevet klogere på de mange negative konsekvenser.

Hvad er konsekvenserne af global opvarmning?

Den globale opvarmning har allerede påvirket gennemsnitstemperaturen.

Forskere bruger år 1850-1900 som referencepunkt, når de vurderer konsekvenser af global opvarmning. Siden da har de dokumenteret en global opvarmning på 0,2 grader celsius per årti.

Årtiet der strakte sig fra 2009-2018 var ca. 0,93 grader varmere end referencen. Og selvom det måske ikke lyder af meget, har det store konsekvenser for både mennesker og dyr.

Nogle områder og regioner bliver hurtigere varmere end andre. Fx stiger temperaturen i flere arktiske områder meget hurtigere end i andre regioner.

Når kloden bliver to grader varmere end år 1850-1900, rammer vi et såkaldt vippepunkt, hvor den globale opvarmning får mere vidtrækkende konsekvenser. Permafrosten tør og giver plads til, at flere drivhusgasser stiger op i atmosfæren - det accelererer opvarmningen, hvilket fører til, at mere permafrost tør.

Fænomenet bliver kaldt en positiv feedback, da den er selvforstærkende.

Et andet eksempel på en selvforstærkende feedback er afsmeltningen af arktiske områder. Arktiske områder reflekterer Solens stråler tilbage i rummet, hvilket holder klodens temperatur nede. Is og sne reflekterer samlet op mod 90% af Solens stråler.

I takt med isen smelter, vil færre af Solens stråler blive reflekteret væk fra Jorden. I stedet vil strålerne blive absorberet af kloden, hvilket vil gøre den endnu varmere. Fænomenet bliver kaldt for arktisk forstærkning.

Forklaring af drivhuseffekten

I de arktiske områder bliver Solens stråler reflekteret, mens de bliver absorberet og omdannet til varme i områder, hvor der ikke er sne og is. I takt med at isen smelter, vil der derfor være større områder, hvor Solens stråler bliver absorberet, og det skaber højere temperaturer og forstærker global opvarmning.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Global opvarmning kan få stor indflydelse på vores liv

Den smeltede is fra arktis vil medføre en højere vandstand, som vil true store beboede kyststrækninger.

Dele af Jorden vil blive ubeboelige for mennesker, og store regioner vil få problemer med at sikre drikkevand til befolkningen.

Vejret vil ændre sig. Og det varmere klima vil øge hyppigheden af orkaner, der også vil tiltage i styrke.

Vandmangel

Den globale opvarmning vil hindre vandforsyningen for mange.

© Shutterstock

Global opvarmning truer verdens dyr

Dyrene vil også opleve store konsekvenser af global opvarmning. En lang række dyrearter får radikalt ændrede forhold.

Isbjørnen er måske det mest kendte symbol på global opvarmning. Den majestætiske hvide bjørn går en uvis skæbne i møde, fordi dens jagtmarker forsvinder. Og den er ikke alene.

Fra 2030 kan der starte en kædereaktion af massedød ifølge en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature.

Isbjørn

Isbjørnens jagtmarker forsvinder, hvis den globale opvarmning fortsætter.

Konsekvenserne ved global opvarmning har fået FNs klimapanel (IPCC) til at anbefale, at verdens nationer reducerer deres CO2-udslip. Der er håb forude, hvis verdens nationer handler med det samme.

I Parisaftalen 2015 forpligtede 197 lande sig til at holde den globale opvarmning under 1,5 grader for at minimere konsekvenserne af den globale opvarmning.