Shutterstock
Hvad udleder mest CO2

Hvad udleder mest CO2?

Afbrænding af olie og naturgas står for den største udledning af CO2, mens planter og verdenshavene skaber lidt balance i regnskabet ved at optage kuldioxid.

CO2-udledning bliver ofte nævnt, når vi snakker om klimaforandringer og global opvarmning.

Men hvad udleder mest CO2? Hvad er CO2-udledning? Og hvorfor er det et problem, når CO2 findes naturligt i atmosfæren?

Få svaret i artiklen her - og se listen over de største CO2 udledere.

Hvad udleder mest CO2?

Afbrænding af de fossile brændstoffer olie og naturgas står for den største udledning af CO2. Og især afbrænding til el-produktionen udleder meget CO2. Men transport, industri, rydning af regnskove og andre menneskeskabte aktiviteter spiller også en stor rolle udledningen af CO2.

Selvom vi er nået langt med solceller, vindmøller og vandkraft, så bliver 80% af verdens energibehov dækket af de fossile brændstoffer olie, kul og naturgas.

De fossile brændstoffer indeholder store mængder energi som frigives, når vi brænder dem. Energien kan bruges til elektricitet, brændstoffer og produktion, men har store konsekvenser for klimaet.

Hvad er CO2-udledning?

CO2 (kuldioxid) findes helt naturligt i jordens atmosfære, hvor det er livsnødvendigt for jordens naturlige økosystem.

Vi mennesker udleder CO2, når vi trækker vejret, hvilket planter og træer optager for at vokse. Herefter udskiller de affaldsproduktet O2 (ilt), som vi mennesker bruger - og så kører processen forfra.

Denne biokemiske proces, som vi kalder fotosyntese, er en af de vigtigste på Jorden.

CO2 er derfor i sig selv ikke dårligt, men CO2 bliver et problem, når der udledes for meget, og der kommer for meget CO2 i atmosfæren.

Al forbrænding udleder CO2 – lige fra når vulkaner går i udbrud til når du tænder op under hjemmegrillen. Men over en årrække har den menneskeskabte udledning af CO2 været eksponentielt stigende, og stigningen bringer ubalance i Jordens naturlige økosystem.

Se, hvad der udleder mest CO2 i listen nedenfor.

Her er de største CO2-udledere

1. El-produktion udleder mest CO2

Kraftværk

Energiproduktion er den største udleder af CO2 på kloden.

© Shutterstock
  • Så meget CO2 udleder el-produktionen: 32,10 milliarder tons CO2 om året

Når du tænder din lampe eller når du laver en Google-søgning, bruger du strøm.

Og på trods af de seneste års store fremskridt inden for vindmøller, vandkraft og solenergi står afbrænding af kul og gas stadig for langt størstedelen af den globale el-produktion.

2. Rydning af tropisk regnskov

Fældet regnskov i Indonesien

Fældning af tropisk regnskov fylder meget på klodens CO2-regnskab.

© Shutterstock
  • Så meget CO2 udleder rydning af regnskov: 4,8 milliarder tons CO2 om året

Regnskovene indeholder massevis af træer, der absorberer CO2, når de gror. Men når træerne bliver fældet og brændt, vil den CO2, de opbevarer, blive frigjort.

Skovrydningen betyder også, at vi mister træer, der kan fange CO2, og det bidrager til ophobningen af CO2 i atmosfæren.

3. Transport, biler

Trafikprop på motorvej

Personbiler er, ikke overraskende, en av de tingene som slipper ut mest CO2.

© Shutterstock
  • Så meget CO2 udleder biler: 3,6 milliarder tons CO2 om året

Det udleder CO2, når du kører bil eller tager bussen fra A til B. Biler, ikke-medregnet lastbiler, står for størstedelen af CO2-udledningen i transportsektoren.

4. Industri

Beijing Shougang Industrial Zone

Klodens industri udleder 3,25 milliarder tons CO2 om året, hvilket er i top 5 af CO2-udledninger.

© Shutterstock
  • Så meget CO2 udleder industri: 3,25 milliarder tons CO2 om året

De drivhusgasser, som stammer fra industrien, er forårsaget af afbrænding af fossile brændstoffer på fx fabrikker.

Tallet dækker også over kemiske processer og forarbejdning af metal, der danner CO2.

5. Transport, fly

Flytrafik

Ikke overraskende udleder fly meget CO2, og de mange millioner flyafgange giver transportformen en høj placering på listen over, hvad der udleder mest CO2.

© Shutterstock
  • Så meget CO2 udleder fly: 900 millioner tons CO2 om året

Når du rejser, bruger flyet masser af brændstof, der kommer fra raffineret olie - et fossilt brændstof.

I 2018 var der i alt 4,3 milliarder flypassagerer fordelt på 37,8 millioner afgange.

6. Shipping

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Selvom shipping er på listen over, hvad der udleder mest CO2, er bådtransport stadig en af de mest brændstofeffektive måder at fragte på, når man medregner den volume skibene fragter.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Så meget CO2 udleder shipping: 900 millioner tons CO2 om året

Mange af de produkter, du finder i forretningerne, bliver lavet i udlandet og fragtet til hertil. Det sker gennem en logistikkæde, der går fra producent til forretning ofte med skibsfragt.

7. Landbrug

Traktor på fuldkornsmark

Det er især kødproduktionen, der er den store synder i landbrugets udledning af CO2.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Så meget CO2 udleder landbrug: 165 millioner tons CO2 om året

Landbrugets produktion af fødevarer udleder hvert år store mængder CO2. Og selvom produktion af afgrøder udleder noget CO2, kommer størstedelen af landbrugets CO2-udledning fra produktion af kød, herunder især oksekød.

8. Affald

Losseplads

Det er måske overraskende at finde affald og dets håndtering på en liste over, hvad der udleder mest CO2. Ikke desto mindre står kompostering, håndtering og forbrænding af affald for en anseelig del af verdens CO2-udledning.

© Shutterstock
  • Så meget CO2 udleder affaldshåndteringen: 26,70 millioner tons CO2 om året

Affaldshåndtering i form af forbrænding, deponering og kompostering udleder hvert år mange millioner tons CO2 i hele verden.

Bag om tallene i listen

Listen tager udgangspunkt i den seneste opgørelse fra Postdam Insititut for Climate Impact Research, og deres datasæt, PRIMAP-hist, der kombinerer flere forskellige publiserede datasæt.

PRIMAP-hist inkluderer ikke alle kilder til CO2-udledning, fx er udledning fra skovbrug ikke med i opgørelserne.

Andre aktører som World Resource Institute har dog bragt en analyse af udledningen af rydningen af tropisk regnskov.

Dertil har det franske agentur, Agence internationale de l'énergie, har lavet beregninger over CO2-udledningen fra transport.

CO2-udledningen i 2020 har været lavere end de foregående år pga. rejserestriktioner og nedlukninger i forbindelse med COVID-19. 2020 er ikke med i beregningerne.