Shutterstock
Konsekvenser ved indlandisen smelter topbillede

Hvad ville der ske, hvis al is på Jorden smeltede?

Hvis al is på Jorden smeltede, ville det få fatale konsekvenser over hele verden. Men de hårdest ramte områder ville være Nordamerika og Europa, hvor dele af kontinenterne helt ville forsvinde.

Smelter al is på Jorden, stiger verdenshavene omkring 70 m.

En total afsmeltning af isen ville dog kræve en varmere klode, end vi har i dag.

Oven i de 70 m ville derfor komme yderligere et bidrag på op til 30 m fra vands varmeudvidelse – altså det forhold, at varmt vand fylder mere end koldt.

Konsekvenser for hele verden

Stiger havet 70 meter, får det enorm indflydelse på verdenskortet – og sker det fra den ene dag til den anden, påvirker det direkte op mod halvdelen af klodens befolkning og indirekte den anden halvdel, som pludselig skal finde plads til 3,5 mia. hjemløse.

99 procent af klodens is er bundet i tre store iskapper: Grønlands indlandsis indeholder omkring syv meters havstigning, og Vestantarktis indeholder omkring otte meter, mens de resterende ca. 55 meter findes i Østantarktis.

Jordens iskapper indeholder over 70 meters havstigning – hvilket vil få katastrofale følger for store dele af Europa.

Konsekvenser for Europa

Hvis de tre iskapper smeltede, ville vandet dog ikke stige lige meget overalt på kloden.

Pga. massetiltrækning fra iskapperne, som forskubber Jordens tyngdefelt, løber vand, der smelter fra Grønland, om i det sydlige Stillehav, mens is, der smelter fra Antarktis, får havet til at stige blandt andet omkring Europa og Nordamerika.

Ifølge FN’s klimapanel skal temperaturen blot stige mellem én og fire grader i forhold til i dag, før hele Grønlands indlandsis kan forsvinde på blot 1000 år.