Shutterstock

Indlandsisen i Grønland bliver tykkere

Den globale opvarmning smelter isen langs Grønlands kyster – men nye satellitmålinger viser, at isen til gengæld bliver tykkere inde i landet.

Indlandsisen i Grønland er ved at ændre form. Langs kysten trækker fronterne af gletsjerne sig tilbage med foruroligende hastighed, men nye data fra NASA’s satellit ICESat-2 viser, at isen længere inde i landet samtidig er blevet tykkere.

Årsagen er, at den globale opvarmning ikke bare smelter isen, men også resulterer i mere nedbør, fordi fordampningen fra havet bliver større. Inde over indlandsisen falder nedbøren som sne, og derfor bliver isen bygget op her.

Fra 2003 til 2019 er indlandsisen i Grønland blevet tyndere rundt langs kysten (røde og orange områder), men er til gengæld vokset længere inde i landet (blå områder).

© Smith et al./Science

Måler med millimeters præcision

Satellittens målinger er uhyre nøjagtige. De foregår med instrumentet ATLAS, som skyder laserpulser ned mod isen og modtager det reflekterede lys. På den måde kortlægges isens overflade i punkter med 70 centimeters afstand, og højdeforskelle på helt ned til fire millimeter bliver registreret.

Indlandsisen i Grønland - parallax baggrund

Satellit bombarderer isen med laser

ICESat-2 måler højden på Grønlands indlandsis med laserpulser, som rammer med 70 centimeters mellemrum.

Collaborative Student Project/NASA & Ken Ikeda Madsen

1. LYNHURTIGE PULSER SENDES AFSTED

Måleinstrumentet ATLAS skyder pulser af laserlys ned mod isen i seks retninger ad gangen. Hvert sekund sendes 10.000 pulser afsted, og hver puls består af 300 billioner fotoner.

2. ISEN RETURNERER I ALLE RETNINGER

Når en laserpuls rammer overfladen af isen, reflekteres fotonerne til alle sider. Kun nogle ganske få af dem får tilfældigvis retning tilbage mod satellitten, så de kan opfanges af ATLAS.

3. TIDSFORSKELLEN VISER ISENS HØJDE

ATLAS måler tiden, som er gået, fra laserpulsen blev sendt afsted, til den lille håndfuld fotoner vender tilbage. Tidsforskellen viser afstanden til isens overflade og dermed dens højde.

Et hold forskere fra flere amerikanske universiteter har nu sammenlignet ICESat-2’s målinger fra 2018 og 2019 med resultaterne fra den første ICESat-mission, som foregik fra 2003 til 2008. Tæt på kysten er isen blevet helt op til seks meter tyndere pr. år, mens den længere inde i landet er blevet op til en halv meter tykkere.

Afsmeltningen går hurtigst

Totalt set har Grønland i gennemsnit mistet 200 milliarder tons is om året, så selvom isen bygges op inde i landet, kan det ikke kompensere for tabet langs kysterne.

Den samme tendens gør sig gældende på Antarktis, men her er forskellen mellem indland og kyst mindre, formentlig fordi ishylderne ude i havet bremser gletsjernes bevægelse.

ICESat-2’s målinger giver forskerne ny indsigt i de mekanismer, som styrer isens udvikling i et varmere klima. Dermed kan de bedre forudsige, hvor meget vandstanden i havene vil stige de kommende år.