Mario Tama/Getty Images

Iskerne fra Antarktis skal vise fremtidens havniveau

Et nyt boreprojekt skal give svar på, om ismasserne på Vestantarktis vil smelte væk i løbet af de kommende årtier.

En af de største jokere i klimaforskernes prognoser er, hvad der sker med ismasserne på Antarktis, når temperaturen bliver bare lidt højere end i dag. De har længe haft mistanke om, at især isen på Vestantarktis risikerer at smelte væk, sådan som det formentlig er sket tidligere.

Forskerne ved, at smeltet is i den sidste mellemistid, Eemtiden, hvor temperaturen var omkring én grad varmere end i dag, fik havniveauet til at stige med seks-ni meter. Nu skal et nyt boreprojekt afklare, om det var afsmeltning på Vestantarktis, der var årsagen.

En iskerne fra Hercules Dome kan vise, om isen var smeltet væk på Vestantarktis i den sidste varmeperiode, Eemtiden.

© Shutterstock

Den amerikanske forskningsfond National Science Foundation har afsat tre millioner dollars til projektet, som skal udføres ved Hercules Dome 400 km vest for Sydpolen.

Vestantarktis var måske åbent hav

Det meste af klippegrunden på Vestantarktis ligger dybere end havets overflade. Det betyder, at der her har været åbent hav, hvis isen i Eemtiden var væk. På det tidspunkt har Hercules Dome i givet fald ligget ud til kysten.

Om det var sådan, kan forskerne aflæse i den 2,5 kilometer lange borekerne af is, de skal begynde at hente op i 2023.

Under den sidste mellemistid, eemtiden for 129.000-116.000 år siden (den røde del af kurven), var temperaturen omkring én grad højere end middeltemperaturen i dag (hvid, stiplet linje).

Ved at måle på isens indhold af natrium og forholdet mellem forskellige isotoper af ilt kan de se, om der var et varmt og fugtigt kystklima ved Hercules Dome i Eemtiden for 129.000-116.000 år siden.

Antarktis uden is. De blå og grønne områder ligger under havets overflade, så hvis isen smeltede væk, ville det meste af Vestantarktis blive åbent hav.

© British Antarctic Survey

Isforskere fra University of Washington, som leder projektet, forventer, at iskernen også vil afsløre, hvor hurtigt afsmeltningen skete. Resultatet vil dermed vise, hvor meget vi skal forvente, at havet stiger de kommende årtier, hvor temperaturen vil nå samme niveau som i Eemtiden.