4 ud af Jordens 9 grænser er overskredet

Klimaforandringer presser kloden. Jorden har ni vitale systemer, og fire af dem er bragt så meget ud af balance, at store ændringer truer livet på Jorden.

Jorden

Klimaforandringer truer livet på jorden

Ny forskning viser, at fire ud af Jordens ni vitale systemer lider voldsomt.

De fire systemer vil sandsynligvis kollapse i løbet af de kommende 100 år - måske allerede om få årtier - og Jorden risikerer at blive et goldt, uvenligt sted for liv.

Forskningen er udgivet i det anerkendte tidsskrift Science og beskriver, hvor store ændringer mennesket kan tillade, før vi træder ind i en tidsalder med geologisk, kemisk og biologisk ragnarok.

Skovene og dyrene forsvinder

De fire overskredne grænser handler om indholdet af kuldioxid i atmosfæren, et faldende antal af dyre- og plantearter i naturen, forurening med næringsstoffer fra landbruget og forsvindende skovarealer.

Fx er niveauet af drivhusgassen kuldioxid i atmosfæren alarmerende højt. Grænsen ligger ifølge forskerne ved ca. 350 partikler pr. million (ppm), og allerede nu ligger niveauet på 400 ppm og er stødt stigende.

Fosfor og kvælstof skyller også ud i floder og have og giver næring til giftige grønalger, som dræber andre arter og forstyrrer miljøet. I dag flyder 150 megaton kvælstof ud i naturen på verdensplan årligt, hvor grænsen går ved 62 megaton.

Biodiversiteten, dvs. antallet af forskellige dyre- og plantearter, er også faldet drastisk. Ifølge forskerne går grænsen ved 90 procent. Det betyder, at 90 procent af Jordens dyre og plantearter skal overleve, for at systemet ikke bryder sammen. Men lige nu vurderer forskerne, at antallet af arter er faldet til 82 procent i nogle dele af verden som fx Afrika.

Samme tendens ses for skovene: Forskerne vurderer, at smertegrænsen går ved 75 procent af Jordens originale skovareal – i dag er vi nede på ca. 62 procent.

Jordens ni vitale systemer

Jorden har ni vitale systemer – fx klimaet, næringsstofkredsløbet og havets surhedsgrad, der alle skal være i balance, for at Jorden fungerer, som vi er vant til. Store ændringer kan fa? et system til at vælte.

Ved hjælp af avancerede computermodeller og enorme mængder data har forskerholdet beregnet, hvorna?r systemerne vil bryde sammen.

For at beregne tærsklen for fx drikkevandsresurserne blev modellerne fodret med informationer om vandkvalitet og vandresurser fra hele verden.

Højt CO2-niveau kan skubbe os over i ny tidsalder

I cirka 12.000 år - fra sidste istid og frem til den industrielle revolution - varierede koncentrationen af CO2 i atmosfæren kun mellem 270 og 330 molekyler pr. mio. (ppm). Niveauet var altså relativt stabilt.

Men fra den industrielle revolution og frem til nu er indholdet eksploderet. I 2015 var tallet steget til over 400 ppm, og det stiger med omkring 2 ppm hvert a?r.

Ifølge forskerne ga?r grænsen ved 450 ppm, hvor atmosfæren vil være sa? fyldt med CO2, at det vil skabe store klimaforandringer. Den grænse når vi om blot 25 år.

Jorden kan reddes med teknologi

Jordens ni systemer kan reddes med teknologi. For eksempel indbygger forskerne selvmordsmekanismer i gensplejsede planter, så de dør uden forskernes kunstige næringsstoffer.