Kollaps af Golfstrømmen kan gøre Norden til en dybfryser

Målinger viser, at styrken i Golfstrømmen er faldet. Skrækscenariet er et totalt kollaps af den vigtige havstrøm og iskolde vintre i Nordeuropa.

Golfstrømmen kan give kolde vintre

Vi luner os normalt ved den stærke Golfstrøm, som fører varmt vand fra Den Mexicanske Golf til Nordeuropa.

Fordampning af det varme vand sørger for, at vi har milde vintre, i forhold til hvor langt nordpå vi befinder os.

Men det kan store mængder smeltevand fra isen på Grønland sætte en stopper for. Dermed kan den globale opvarmning reelt komme til at betyde nedkøling af Nordeuropa.

Temperaturen kan falde med 12 grader

Skulle Golfstrømmen kollapse totalt, vil temperaturerne i det nordligste Norge og Sverige samt på Island falde med op til 12 grader, ifølge beregninger udført af klimaforskere fra Met Office Hadley Center.

I det sydlige Skandinavien samt i Irland og Skotland kan temperaturen falde med mellem fem og ti grader om vinteren. Samtidig vil sommermånederne ifølge modellerne blive tørrere med væsentligt mindre regn.

Frygt: Ferskvand svækker Golfstrømmen

Flere klimaforskere frygter en svækket Golfstrøm, fordi der for tiden strømmer smeltevand fra Grønland ud i Nordatlanten.

Normalt vil Golfstrømmens vand synke til bunds omkring Grønlands sydspids. Det sker, fordi strømmen er blevet meget salt og tung efter fordampningen af det varme vand. Efter nedsynkningen flyder strømmen sydpå som en bundstrøm.

Men når det ferske vand fra Indlandsisen fortynder Golfstrømmens saltvand, bliver vandet lettere. Det betyder, at vandet kan blive liggende i overfladen.

Nedsynkningen af det salte vand fungerer normalt som en pumpe, der trækker i hele Golfstrømmen. Forskere frygter derfor, at hvis pumpen går i stå, går hele systemet i stå.

Golfstrømmen er svagere end i tusind år

Et forskerhold fra Potsdam Institute for Climate Impact Research vurderer, at Golfstrømmen er svagere end nogensinde gennem de sidste tusind år. Læs mere om Golfstrømmens svækkelse i vores artikel: