Shutterstock
Traktor på mark

Landbruget ALENE varmer kloden med 1,5 grader

Klodens fødevareproduktion udleder så meget drivhusgas, at den kan få den globale temperatur til at stige med 1,5 grader – selv hvis vi stopper med at udlede al anden CO2.

Selv hvis verdenssamfundet lykkes med at omstille transport, energi og industri til 100 procent vedvarende energi, vil det ikke være nok til at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Udledningen af drivhusgasser fra vores landbrug og fødevareproduktion er så stor, at den alene kan skubbe os over den frygtede grænse. Sådan konkluderer forskere fra det engelske eliteuniversitet Oxford University i en undersøgelse.

Køer, traktorer og skovrydning koster CO2

I 2015 underskrev 196 lande Parisaftalen og forpligtede sig dermed til en fælles målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader – og allerhelst under 1,5 grader.

Forskerne fra Oxford konkluderer, at det mest ambitiøse mål er umuligt, og at selv 2 grader kan være uden for rækkevidde, hvis de globale fødevaresystemer fortsætter som i dag. Det gælder, selv hvis vi stopper med at udlede al anden CO2 fra i morgen.

Den store drivhusgasudledning kommer fra alle hjørner af fødevareproduktionen: Fra fældning af regnskov til ny landbrugsjord, fra landbrugsmaskiner, fra gødning og fra køer og får som bøvser og prutter metan.

Billedet forværres af, at den globale befolkning vokser, og at velstandsstigning også fører til en øget efterspørgsel på kød, mejerivarer og æg, som udleder mere kulstof end plantebaserede fødevarer. Forskerne kalder situationen for “meget skræmmende.”

Kun samlet strategi kan løse problemet

Men der er også håb. Forskerne identificerer i undersøgelsen en række tiltag, som tilsammen vil give os en chance på 67 procent for at holde den globale opvarmning under 1,5 grader.

Effektiviteten i landbruget skal fx skrues op gennem investeringer og forskning – bl.a. for at kunne omlægge til mere klimavenlig gødning. Et mere effektivt landbrug vil også betyde, at mere jord kan omlægges til vild natur, hvor træer og andre planter kan vokse og binde mere CO2.

Madspild skal desuden reduceres, og så skal vi som forbrugere vænne os til at spise mere plantebaserede diæter med færre kalorier.

Helt overordnet påpeger forskerne, at vi ikke bare kan plukke vores favoritter blandt strategierne. De skal alle tages i brug på samme tid, hvis effekten skal være mærkbar.