Shutterstock

Ny aircon: Væggene suger varme direkte fra din krop

Airconditioning er en af de hurtigst voksende kilder til drivhusgasudledning. Men nu har forskere udviklet et system, der bruger strålingsafkøling – og mindsker strømforbruget med 50 procent.

Et hold forskere fra bl.a. Princeton University og Berkeley har udviklet et nyt kølesystem, som er langt mere klimavenligt end almindelig airconditioning.

Anlægget består af rør med koldt vand, som installeres i vægge bag en særlig membran, som er lufttæt og som frastøder fugt. Når mennesker træder ind i lokalet, vil varmestråling fra deres kroppe naturligt søge mod de kolde rør.

Varmen bevæger sig gennem membranen, uden at der dannes kondens, og den absorberes så af det kolde vand i rørene, som transporterer den ud af lokalet.

Rør med koldt vand trækker kropsvarme mod væggene og skaber på den måde en nedkølende effekt.

© Lea Ruefenacht / Singapore ETH-Centre

Strålingskølingen er ifølge forskerne væsentligt mere klimavenligt end almindelig airconditioning, som oftest fungerer ved at nedkøle og affugte selve luften i lokalet, hvilket gør processen meget energikrævende.

Det nye anlæg kan klare sig med halvdelen af den mængde elektrictet, der forbruges i et almindeligt airconditioning-anlæg.

Desuden bruger den nye opfindelse ikke HFC-gasser som kølemiddel, som traditionelle køleanlæg gør. HFC-gasser er 1300 gange værre end CO2 ift. at bidrage til drivhuseffekten og den globale opvarmning.

Airconditioning er i øvrigt en af de hurtigst voksende kilder til drivhusgas-udledning i dag.

Køle-anlægget – The Cold Tube – blev sat op i en udendørs pavillon i Singapore for at teste systemet i 30 graders varme. På trods af de fugtige hede udenfor oplevede testpersonerne klimaet som ekstremt behageligt indenfor.

© Lea Ruefenacht / Singapore ETH-Centre

Strålingsvarme skaber balance i temperaturen

Aircon-prototypen benytter sig af en form for naturlig afbalancering ved altid at levere et underskud af varme i væggene, som kropsvarmen bevæger sig hen mod.

Alt stof, som har en temperatur over det absolutte nulpunkt, indeholder termisk energi, også kaldet varmeenergi. Varmeenergien er kort fortalt stof-partikler i bevægelse.

Varmen undslipper hele tiden stoffet i form af varmestråling, som ligger i det usynlige, infrarøde spektrum. Det er grunden til, at infrarøde kameraer kan opfange mennesker eller dyr, selvom der mørkt.

Når varmestrålingen forlader stoffet, bevæger de infrarøde lysfotoner sig, indtil de rammer en anden partikel i et andet stof, som kan absorbere deres bevægelsesenergi og omdanne den til varme.

På den måde vil et miljø med flere forskellige stoffer altid afbalancere sin temperatur gennem konstant udveksling, indtil balancepunktet rammes.