Tøende amerikansk atomaffald truer Grønland

Camp Centurion 1

24 millioner liter radioaktivt kølevand fra den kolde krig er ved at tø op og forurene havet og indlandsisen i Grønland. Da det amerikanske luftvåben nedlagde Camp Century langt inde på den grønlandske indlandsis i 1967, demonterede de den lille atomreaktor, som i otte år havde forsynet basen med den nødvendige varme og elektricitet.

Desværre tog stormagten ikke affaldet med sig hjem.

Sikkert depot

9.200 tons affald i fast form, 20.000 liter kemisk affald fra blandt andet benzin og diesel - og ikke mindst 24 millioner liter biologisk affald, hvoraf en stor del er kølevand til atomreaktoren, blev liggende i den nordvestgrønlandske permafrost, hvor den ikke ville kunne gøre skade.

Eller… Det troede man i 1967.

I løbet af de små 50 år, der er gået, har klimaet i Grønland dog forandret sig med ganske foruroligende hast.

Se film om Camp Centurys tilblivelse.

Isen smelter

Som det næppe er undgået ret manges opmærksomhed, stiger temperaturen I Grønland drastisk, og hvad der i slutningen af 60’erne lignede en stensikker evig dybfryser, begynder nu i højere grad at se ud som en tikkende miljøbombe under det i forvejen skrøbelige grønlandske økosystem.

  • Det er en ny klimarelateret udfordring, som vi bliver nødt til at tænke på, hvordan vi løser, siger William Colgan, som leder det hold forskere i klima og gletchere ved York University, der har råbt ’vagt i gevær’ om problemerne ved Camp Century.

Usikker tidsramme

Situationen rejser en lang række ganske alvorlige spørgsmål, som grønlandske, danske og amerikanske forskere og myndigheder skal have taget stilling til.

Ifølge beregningerne fra York University ligger affaldet nogenlunde sikkert i rundt regnet 70 år endnu. Denne tidsramme skal dog tages med et stort forbehold.

Uoverskuelig konsekvens

Der er nemlig allerede registreret omfattende afsmeltning af Indlandsisen med store smeltevandsfloder både over og under isens overflade til følge. Også så langt som 200 km. fra vestgrønlands kyst, hvor Camp Century befinder sig. Hvad sker der, hvis sådan en smeltevandsflod finder vej gennem isen og rammer Camp Century?

Hvilken indflydelse vil det have på den unikke natur i Grønland, hvis affaldet får lov at sprede sig ud over indlandsisen og ud i havet?

Hvem skal nu betale?

Hvordan får man bjerget sådan en mængde højpotent giftaffald fra en nedlagt base 200 kilometer inde på verdens største, men også hurtigst smeltende, gletcher?

Og ikke mindst… Hvem skal betale regningen?

Den traktat, som i sin tid blev indgået mellem den danske og amerikanske regering om opførelse af Camp Century, kender de allerfærreste indholdet af. Men med datidens forhold in mente, er det usandsynligt, at den overhovedet tager højde for en udvikling, hvor indlandsisen smelter.